Nie można utrzymać laktacji za pomocą samego laktatora – mit

odciąganie pokarmu

Nie można utrzymać laktacji laktatorem, to kolejny często powtarzany mit. Jest on bardzo podobny do poprzedniego (odciąganie bez przystawiania dziecka do piersi).

Przyjrzymy mu się jednak z innej strony – technicznej zamiast więzi i bliskości. Wiemy, że przy pomocy rąk lub laktatora można wysymulować laktację. Ale czy można ją utrzymać wyłącznie przy pomocy pompy? Czy laktator może zastąpić dziecko?

Kiedy matka karmi inaczej…

“Jeśli nie karmi się dziecka piersią, to nie utrzyma się laktacji. Mleko zniknie.” Słyszałyście takie stwierdzenie?

Zdarza się, a nawet dość często, że karmienie dziecka bezpośrednio z piersi nie jest możliwe. Niektóre matki same sięgają po laktator, bo z jakiegoś powodu wolą karmić w ten sposób. 

Kiedy dziecko jest chore, albo nie potrafi ssać piersi, to częstym zaleceniem jest karmienie preparatami do żywienia niemowląt. W takiej sytuacji inną opcją, zalecaną przez światowe organizacje prozdrowotne (WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, Amerykańską Akademię Pediatrii – APP, naukowe towarzystwa żywieniowe) może być karmienie mlekiem kobiecym.

Wbrew krążącym opiniom, utrzymanie laktacji przy pomocy laktatora jest możliwe. Co więcej, laktator jest w stanie rozkręcić laktację nawet przy wyłącznym karmieniu odciągniętym mlekiem (KPI), bez przystawiania dziecka do piersi.

Przy wsparciu specjalistów (położne, CDL/IBCLC) lub innych matek kobiety są w stanie wystymulować i utrzymać laktację nawet do poziomu znacznie przekraczającego zapotrzebowanie dziecka.

Zasady utrzymania laktacji

Ważne jest spełnienie kilku zasad:

  1. Dostęp do rzetelnej wiedzy.
  2. Dostęp do specjalistów laktacyjnych (niestety nie zawsze jest on powszechny).
  3. Łatwiej jest wystymulować laktację, jeśli ściąganie pokarmu zacznie się już w pierwszej godzinie po porodzie. Jednak nie później niż w ciągu 6 godzin.  
  4. Siarę najlepiej jest ściągać ręcznie. 
  5. Stosowanie odpowiedniej techniki odciągania (długość, ilość sesji, sposób).
  6. Prawidłowo dobrany laktator oraz lejki (należy pamiętać, że w dłuższym okresie ściągania rozmiar lejków może się zmienić).
  7. Poziom laktacji w dużej mierze zależy od wsparcia, które matka karmiąca ma wśród najbliższych.  

Jak długo?

Czas odciągania mleka i karmienia nim dziecka zależy zazwyczaj od matki. To ona decyduje jak długo będzie odciągała pokarm. W zależności od sytuacji matki odciągają pokarm od kilku do kilkunastu miesięcy. Są i takie, które odciągają mleko 2-3 lata. Zdarza się również, że w matce jest gotowość, aby odciągać mleko, a dziecko rezygnuje z niego po ukończeniu 1 roku życia. Coraz więcej mam KPI odciąga mleko czekając na samoodstawienie dziecka.

Program wczesnej stymulacji laktacji

Mleko matki zostało uznane przez światowe organizacje zdrowia jako nadrzędne w żywieniu dziecka w stosunku do mieszanek sztucznych opartych na mleku krowim. Zgodnie z Programem wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego:

“Postawa personelu medycznego w odniesieniu do laktacji i karmienia piersią musi uwzględniać indywidualne potrzeby oraz możliwości dziecka i jego rodziców. Zasadą przewodnią strategii postępowania personelu zespołów neonatologicznych jest maksymalnie skuteczne wsparcie rodziców, tak by im samym ułatwić opiekę, pielęgnację i wspieranie dojrzewania swego dziecka w warunkach szpitalnych. Opieka laktacyjna nad kobietą i rodziną powinna mieć charakter systemowy i wystandaryzowany. Musi być włączona odpowiednio wcześnie oraz prowadzona systematycznie. Rodzice w oparciu o informacje uzyskane od lekarza oraz stałe wsparcie ze strony personelu współdecydują i akceptują sposób leczenia, żywienia i opieki nad dzieckiem.”

Niestety program wczesnej stymulacji laktacji nie jest stosowany na wszystkich oddziałach neonatologicznych. Szkoda, bo dzięki niemu wiele dzieci mogłoby mieć lepszy start w we wczesnym żywieniu. Nawet, jeśli nie byłyby karmione bezpośrednio z piersi, a butelką, przy pomocy laktatora.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.