Postępowanie ze sprzętem laktacyjnym w szpitalu

Bezpośrednio po porodzie, zgodnie z obowiązującymi jeszcze standardami opieki okołoporodowej (SOO), personel medyczny jest zobowiązany przekazać matce instruktaż w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi i zaoferować pomoc, jak również powinien przekazać informacje na temat zasad postępowania w laktacji w pierwszej dobie połogu.

W przypadkach, gdy dziecko urodzi się przedwcześnie lub chore i nie jest możliwe karmienie piersią matka powinna jak najszybciej przystąpić do stymulacji laktacjiodciągania siary, która jest lekiem dla tych noworodków. Zazwyczaj potrzebuje ona  wsparcia emocjonalnego i profesjonalnej pomocy.

O postępowaniu z mlekiem odciągniętym dla biologicznego dziecka napisałam w odrębnych artykułach: przechowywanie, rozmrażanie, przygotowywanie.

Zasady postępowania ze sprzętem laktacyjnym

Fundacja Bank Mleka Kobiecego w swoich rekomendacjach dotyczących postępowania z mlekiem kobiecym dla dziecka przebywającego w szpitalu omówiła również zasady postępowanie ze sprzętem ściągającym. Co prawda rekomendacje odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po porodzie, w czasie hospitalizacji dzieci, ale  niektóre zasady powinny mieć również zastosowanie podczas pobytu w szpitalu matek karmiących ze swoimi dziećmi.

Z uwagi na szpitalne środowisko oraz niską odporność wcześniaków i dzieci chorych szpital powinien zapewnić matce odpowiednie warunki do higieny sprzętu (mycie, dezynfekcja, sterylizacja), za co odpowiedzialna jest ona sama.

Zaleca się, aby do mycia akcesoriów laktacyjnych (lejki, dreny, butelki, itd.) stosować środki przeznaczone do mycia akcesoriów i karmienia niemowląt.

Personel medyczny jest natomiast odpowiedzialny za higienę i stan techniczny sprzętu szpitalnego udostępnionego do korzystania przez matki karmiące. W przypadku używania sprzętu szpitalnego, przed przekazaniem innej matce końcówki osobistej wielorazowego użytku należy ją poddać sterylizacji parowej (temp. 121°C przez 15 min. lub 134°C przez 3 min.)

W wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi np. zagrożenie epidemiologiczne, może być konieczność sterylizacji osobistych akcesoriów laktacyjnych będących własnością matek karmiących przebywających na terenie szpitala/oddziału.

Personel ma również obowiązek sprawdzić opis pojemnika z mlekiem przed podaniem go dziecku.

Matka dziecka odpowiada za jakość mleka, warunki przechowywania go poza szpitalem oraz transport pokarmu do szpitala. Przy czym powinna zostać wcześniej poinstruowana o zasadach postępowania z mlekiem kobiecym.

Kiedy dziecko jest hospitalizowane…

W przypadku pobytu w szpitalu dziecka karmionego mlekiem matki za karmienie, postępowanie ze ściągniętym pokarmem odpowiedzialni są opiekunowie chorego dziecka. Szpital, zgodnie z przytoczonymi rekomendacjami, powinien zapewnić odpowiednie warunki do ściągania i przechowywania mleka oraz higieny sprzętu laktacyjnego.

Tyle mówią przepisy, wytyczne. A jak wygląda rzeczywistość matki karmiącej w polskim szpitalu możecie przeczytać tutu.

Źródła:

  1. “Zasady postępowania z mlekiem matki dla jej biologicznego dziecka przebywającego w szpitalu oraz ze sprzętem laktacyjnym-rekomendacje”, bankmleka.pl/
  2. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji „Mlekiem Mamy”.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (Akademii Noszenia Dzieci). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka, którą można spotkać i otrzymać bezpośrednie wsparcie w Warszawie – Wesołej. Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700