Rozwój psychomotoryczny dziecka w pierwszym roku

Ciąża jest wyjątkowym okresem dla rodziców, którzy oczekują przyjścia na świat swojego maleństwa. Warto uświadomić sobie, że to właśnie wtedy u płodu rozwija się układ nerwowy. Jest on wówczas najbardziej wrażliwy na działanie czynników szkodliwych, takich jak nikotyna, alkohol, czynniki genetyczne, choroby matki, które wystąpiły w czasie ciąży, itp., Prawidłowy rozwój układu nerwowego ma istotny wpływ na dalszy rozwój niemowlęcia.

Pojęcie rozwoju

Pojęcie rozwoju jest więc nieodłącznie związane z dziećmi, a znajomość jego prawidłowego przebiegu pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń i odchyleń od ogólnie przyjętych norm. Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych daje możliwość rozpoczęcia rehabilitacji neurorozwojowej w okresie, kiedy mózg człowieka jest najbardziej plastyczny i posiada ogromne możliwości adaptacyjne.

Pamiętać należy, że pojawienie się nieprawidłowości rozwojowych nie musi jednoznacznie wskazywać na uszkodzenie układu nerwowego, a tylko na jego dysharmonijność związaną z jego niedojrzałością, wynikającą np. ze wcześniactwa. Wczesna rehabilitacja będzie miała za zadanie nie tylko nauczenie/ pokazanie dziecku prawidłowego kierunku do rozwoju, ale również będzie polegała na wyhamowaniu nieprawidłowych odruchów.

Rozwój psychomotoryczny

Rozwój psychomotoryczny jest to proces wielostopniowy i ukierunkowany na osiągnięcie coraz wyższego poziomu równowagi organizmu ze środowiskiem zewnętrznym, pozwalającym na pełną realizację życia we wszystkich sferach rozwojowych. Na tym etapie wystąpienie zaburzeń, choć w jednej ze sfer rozwojowych wpłynie niekorzystnie na rozwój pozostałych, dlatego tak ważna staje się szybka interwencja terapeutyczna.

Okres niemowlęcy (1-12. m.ż.) to czas najbardziej intensywnego rozwoju psychomotorycznego dziecka wśród okresów rozwojowych. Dziecko osiąga pozycję dwunożną i jest gotowe do dalszego poznawania świata, oraz doskonalenia umiejętności pozyskanych w tym okresie.

W pierwszym roku życia dziecka długość ciała zwiększa się o około 23-25 cm, a masa o około 6-7kg. Niemowlę podwaja swoją urodzeniową masę ciała około 5. m.ż., a potraja około 11. miesiąca. Około 12. miesiąca wyrównują się obwody głowy i klatki piersiowej. Kształtują się też krzywizny kręgosłupa (lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lędźwiowa).

Konsultacja:

Mgr Iwona Marcinkowska – fizjoterapeuta, Terapeuta metody NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby, PNF, Kinesjotapingu, masażu Shantala, Ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne, hipoteriapii, Wrocław

MR

Źródła:

  1. Znaczenie właściwej pielęgnacji noworodka i niemowlęcia w aspekcie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego”, praca dyplomowa, autor Małgorzata Penińska, promotor Monika Przestrzelska.
  2. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne”, Mary E. Muscari.
  3. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.