Osłonki (kapturki) na brodawki

Osłonki na brodawki, znane jako nakładki czy kapturki – to zamienne nazwy jednego produktu. Produkowane przez wielu producentów, szeroko dostępne na polskim rynku, ale czy niezbędne w wyprawce młodej mamy? Przeczytajcie jakie są przesłanki do ich stosowania oraz zebrane przez nas plusy i minusy.

Plusy

Trudności z chwytaniem, zassaniem piersi

Nakładka może być zastosowana jako narzędzie na okres przejściowy, pomaga karmić piersią wcześniaki, niemowlęta mające trudności z uchwyceniem piersi.

Odmowa ssania piersi

Nakładka niekiedy pomaga nakarmić niemowlę, które odmawia ssania piersi. Jeśli dziecko chętnie będzie ssało pierś przez kapturek, to po kilku, kilkunastu karmieniach warto podjąć próbę przystawienia do piersi bez niego.

Problemy piersi

Kapturki są często stosowane jako “proteza” trudnej brodawki. Pomagają matkom mającym wklęsłe, płaskie, mało elastyczne brodawki, które uniemożliwiają ich uchwycenie przez dziecko. Nie wolno jednak ich stosować w 1-2 dobie po porodzie. Nakładka może pomóc w nakarmieniu dziecka, dopiero kiedy wraz z nawałem pojawi się więcej pokarmu. Dobrze jest podejmować próby karmienia bez nakładki, aż do zaprzestania ich używania.

Uśmierza ból

Pomagają matkom z bolesnymi (nie uszkodzonymi!) brodawkami w przystawieniu niemowlęcia. Trzeba tu zaznaczyć, że nakładki są w tym przypadku zbyt często nadużywane, polecane wzajemnie przez matki karmiące. Jeśli karmienie piersią sprawia ból, wówczas w pierwszej kolejności należy wykonać proste czynności, które mogą umożliwić bezbolesne nakarmienie dziecka, tj. skorygować technikę karmienia, rozluźnić otoczkę, czy odciągnąć ręcznie trochę pokarmu. W takiej sytuacji ryzyko zastosowania kapturka przewyższa korzyści. Niektóre jednak matki odczuwają zbyt silny ból w czasie karmienia, mają lęki przed karmieniem, wówczas kapturek może eliminować ich odczucia.

Odstawienie butelki

Kapturek jako “pomost” do piersi. Kapturek daje podobne wrażenia dotykowe jak smoczek butelki, dzięki temu bywa użyteczny przy powrocie dzieci z zaburzonym wzorcem ssania to karmienia piersią.

Intensywny wypływ pokarmu

Jeśli zawiodą wszystkie znane metody zwolnienia wypływu pokarmu, a dziecko bardzo się denerwuje i odmawia ssania piersi, wówczas można podjąć próbę karmienia z kapturkiem, który będzie stanowił barierę dla silnego strumienia wypływającego pokarmu.

Narzędzie przejściowe

Nakładki można zastosować do karmienia dzieci ze zbyt krótkim wędzidełkiem, czy cofniętym językiem do czasu wykonania zabiegu / rehabilitacji funkcji języka i uzyskania poprawy ssania. Należy tu zwrócić uwagę, żeby dziecko efektywnie pobierało pokarm. Jeśli okaże się, że przyrosty są zbyt małe lub wystąpiła utrata wagi wówczas należy karmić dziecko alternatywnymi metodami do czasu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej ssanie piersi.

Eliminacja negatywnych odczuć

Kapturek może okazać się bardzo przydatnym narzędziem dla kobiet, które doświadczyły w przeszłości przemocy seksualnej. Karmienie piersią często wywołuje u nich negatywne emocje, odczucia, złe wspomnienia. Zastosowanie nakładki może umożliwić im karmienie piersią. Czasami niektórym z tych kobiet po jakimś czasie udaje się zejść z nakładek zupełnie i karmić dziecko bezpośrednio piersią.

Karmienie piersią

Matka karmi piersią, mniejsze jest ryzyko zbyt wczesnej rezygnacji z karmienia. Czasami w przypadku, gdy dziecko nie jest w stanie uchwyć trudnej brodawki matka może karmić w ten sposób przez długi czas.

Oszczędność czasu

W przypadku powodzenia w karmieniu piersią matka zaoszczędza czas, który musiałaby poświęcić na odciąganie pokarmu. Odciąganie dodatkowej porcji mleka na karmienie może okazać się konieczne w przypadku zbyt małych przyrostów spowodowanych nieefektywnym ssaniem przez nakładkę.

Uniknięcie przyzwyczajenia

Dzięki karmieniu przez kapturek dziecko nie przyzwyczaja się do innej metody karmienia (butelka, karmienie “po palcu”), co może ułatwić przejście na pierś.

Materiał

Wykonane z cienkiego silikonu (BPA FREE), po zwilżeniu wodą lub mlekiem niemal same przysysają się do piersi.

Rodzaje

Różne wielkości i długości pozwalają na dopasowanie produktu indywidualnie.

Minusy

Płytki chwyt

Kapturki utrudniają prawidłowe uchwycenie piersi przez dziecko (zaciskanie warg, policzków, cofanie języka), co prowadzi do niedostatecznego opróżniania piersi.

Zaburzenia laktacji

Obniżenie a nawet zahamowanie laktacji jest wynikiem niewystarczającego opróżniania piersi.

Choroby piersi

Niedostateczne opróżnianie piersi może powodować nawracające zastoje lub zapalenia piersi.

Mały przyrost

Słabo opróżniane piersi i spadająca laktacja mogą przyczynić się do niewystarczającego przyrostu masy ciała dziecka. Należy monitorować wagę dziecka.

Złe przyzwyczajenie

Niemowlęta bardzo szybko przyzwyczajają się do ssania piersi przez kapturki laktacyjne i próba zaprzestania ich stosowania może być trudna.

Zły wzorzec ssania

W przypadku nieprawidłowego ssania piersi poprzez nakładki (płytki chwyt) jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko po przejściu na pierś będzie ssać ją w sposób utrwalony przez kapturki.

Dyskomfort

Karmienie z nakładkami nie należy do komfortowych.

Nie dla każdej matki

Jeśli matka posiada brodawki przekraczające rozmiar jamy ustnej dziecka, wówczas nie może ich zastosować.

Nieuzasadnione stosowanie

Zbyt często zalecane (zarówno przez medyków jak i inne matki)  i używane bez wyraźnego wskazania.

Ograniczony kontakt

Karmiąc z barierą ograniczamy tym sposobem kontakt matka – dziecko.

Jak dobrać?

Jeśli znając już przypadki zastosowania kapturków oraz plusy i minusy karmienia dziecka przy ich pomocy uważasz, że mogą się okazać dla Ciebie pomocne, udaj się do Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego, który dopasuje ich rozmiar do Twoich piersi i dziecka:

 • musi być dobrany do rozmiarów jamy ustnej dziecka;
 • dopasowany do wielkości brodawki;
 • wysokość kapturka nie może przekraczać głębokości jamy ustnej dziecka (prowokacja odruchu wymiotnego, awersja do piersi);
 • przez zbyt niski kapturek dziecko nie zassie prawidłowo pokarmu;
 • średnica trzonu kapturka umożliwiająca szerokie, swobodne otwarcie buzi.

Jak używać?

 1. Przed każdym założeniem umyj dokładnie ręce.
 2. Delikatnie zwilż  brzegi nakładki wodą lub mlekiem.
 3. Rozciągnij i wywiń delikatnie kapturek w dłoniach, tak by sam zassał się na brodawce. Nie może zsuwać się, ani utrudniać dziecku uchwycenie piersi.
 4. Jeśli nakładka posiada wcięcia po bokach, należy ustawić ją tak, aby w ich miejscu znajdował się nos i broda dziecka.
 5. Odciągnij ręcznie kilka kropel pokarmu by zachęcić dziecko do jedzenia.
 6. Przystaw dziecko jak do piersi.
 7. Stosować najkrócej, jak jest to możliwe, do uzyskania rozwiązania lub usunięcia przeszkody w karmieniu piersią – przez kilka karmień, kilka dni, kilka tygodni.
 8. Co kilka karmień lub dni podejmować próby przystawienia do nagiej piersi. Niemowlęta często zasysają pierś bez nakładki w czasie drzemki, w nocy.
 9. Aktualnie powszechnie są dostępne kapturki silikonowe, które w przeciwieństwie do dawniej stosowanych lateksowych, nie nadają się do podcinania w czasie odzwyczajania dziecka od ich używania.

Ssanie piersi przez nakładkę

Przy korzystaniu z nakładki należy stosować te same zasady (prawidłowe techniki i efektywność ssania), co w czasie karmienia piersią. Niemowlę nie może zaciskać buzi na trzonie kapturka ani “ślizgać się” po nim w czasie ssania.

Higiena

 1. Po zakupie i raz na dobę dokładnie umyj i wysterylizuj kapturki (można wygotować przez 5 minut).
 2. Po każdym użyciu wystarczy je opłukać pod bieżącą wodą z użyciem łagodnego środka myjącego, dokładnie wypłukać, osuszyć i odłożyć do osobnego zamkniętego pojemnika.
 3. Przed każdym założeniem umyj dokładnie ręce.

Pamiętaj!!!

 1. Nie należy stosować osłonek po “poleceniu” przez inną mamę. Każdy przypadek powinien być rozpatrzony przez CDL, który oceni czy nakładka w ogóle może zostać zastosowana oraz korzyści i ryzyko wynikające z jego ewentualnego wykorzystania w tym indywidualnym przypadku. A przede wszystkim znajdzie przyczynę nieskutecznego pobierania pokarmu przez dziecko lub w ogóle odmowy ssania piersi.
 2. Błędem jest zalecanie kapturków przy uszkodzonych brodawkach. Kapturki nie są sterylne, więc nie trudno przenieść na nich bakterie i drobnoustroje. Stosowanie nakładek na poranione brodawki może przyczyniać się do zakażenia bakteryjnego tych ran. Bakterie mogą powodować zapalenie piersi. Nakładka laktacyjna nie usuwa przyczyn poranienia czy bolesności brodawek ani nie jest sposobem leczenia występujących już ran. Najczęstszą przyczyną poranionych brodawek jest nieumiejętne karmienie dziecka, zła pozycja karmienia, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub inna wada u niemowlęcia. W tym celu odpowiednim postępowaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym.
 3. Przeprowadzane badania dowodzą, że osłonki na brodawki są rozwiązaniem krótkotrwałym, mogą być pomocne na wczesnym etapie laktacji np. w przypadku trudności w karmieniu wcześniaków. Należy jednak dążyć do wyeliminowania problemu i zejścia z nakładek, aby karmić bezpośrednio piersią. Dłuższe stosowanie silikonowych nakładek może w efekcie doprowadzić do przedwczesnego zakończenia karmienia piersią i nie zawsze są one odpowiednim sposobem do wspierania laktacji u niedoświadczonych matek. Ponadto tworzą barierę pomiędzy matką a dzieckiem.

Na zakończenie polecamy Wam przegląd osłonek na brodawki dostępnych w sprzedaży na terenie naszego kraju, który został opracowany przez lekarki współpracujące z Centrum Nauki o Laktacji [kapturki].

MR

Źródła:

 1. Karmienie piersią w teorii i praktyce”, pod red. Magdaleny Nehring – Gugulskiej, Moniki Żukowskiej – Rubik, Agnieszki Pietkiewicz.
 2. „Nipple shields”, http://kellymom.com/
 3. „Nipple shields”, https://www.breastfeeding.asn.au/
 4. „Perceptions and experiences of using a nipple shield among parents and staff – an ethnographic study in neonatal units”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 5. „Why do mothers use nipple shields and how does this influence duration of exclusive breastfeeding?”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 6. „The Use of Nipple Shields: A Review”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 7. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji „Mlekiem Mamy”

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.