Kategorie Ryzyka Laktacyjnego – przykłady

Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych zestawień leków rozważanych pod względem możliwości stosowania w okresie laktacji należą Kategorie Ryzyka Laktacyjnego według Prof. Hale’a (Hale’s Lactation Risk Categories).

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego według Prof. Hale’a klasyfikują substancje lecznicze do pięciu grup oznaczonych symbolami L1, L2, L3, L4, L5.

W artykule tym przytoczę przykłady najczęściej stosowanych substancji leczniczych pogrupowanych według wspomnianych kategorii.

Kategoria L1

substancje lecznicze najbezpieczniejsze w czasie laktacji – zgodne z karmieniem piersią

Do kategorii L1 zaliczane są między innymi następujące substancje lecznicze:

Albuterol

Amoksycylina

Amoksycylina z kwasem klawulanowym

Ampicylin

Biotyna

Budezonid (wziewny)

Cefadroksyl

Cefaklor

Cefazolina

Ceftazydym

Ceftriakson

Daptomycyna

Dekstrometorfan

Ibuprofen

Klarytromycyna

Klomipramina

Klotrimazol

Kwas Foliowy

Kwasu askorbowy

Lewotyroksyna

Loratadyna

Metformina

Naltrekson

Nystatyna

Pantoprazol

Paracetamol

Salbutamol

Sertalina

Triprolidyna

Walacyklowir

Wankomycyna

Wodorotlenek magnez

 Kategoria L2

substancje lecznicze bezpieczne w czasie laktacji – prawdopodobnie zgodne

z karmieniem piersią.

Do kategorii L2 zaliczane są między innymi następujące substancje lecznicze:

Acetazolamid

Acyklowir

Albendazol

Alfentanyl

Allopurinol

Amikacyna

Amitryptylina

Aztreonam

Azytromycyna

Bacytracyna

Baklofen

Beklometazon

Benazepryl

Benzokaina

Bisakodyl

Bupiwakaina

Buprenorfina

Captopril

Cefepim

Cefiksym

Cefoperazon

Cefotaksym

Ceftibuten

Cefuroksym

Celekoksyb

Cetyryzyna

Chlorochina

Chlorochina

Cholestyramina

Citalopram

Difenhydramina

Diklofenak

Epinefryna

Feksofenadyna

Flukonazol

Fluoksetyna

Flurbiprofen

Gabapentyna

Gwajafenazyna

Heparyna

Hydrokortyzon (miejscowo/zewnętrznie)

Imipramina

Kaptopril

Karbamazepina

Karboksymetyloceluloza

Ketokonazol

Ketoprofen

Klarytromycyna

Klindamycyna

Klomipramina

Klotrimazol

Kofeina

Kwas acetylosalicylowy

Lewofloksacyna

Lidokaina

Loperamid

Metoprolol

Metronidazol

Mikonazol

Nadtlenek benzoilu

Ofloksacyna

Olanzapina

Omeprazol

Prednizon

Risperidon

Spironolakton

Tazobaktam

Terbinafina

Tobramycyna

Trimetoprim

Warfarin

Werapamil

Wit. E

Wodorotlenek glinu

Zaleplon

Kategoria L3

substancje lecznicze prawdopodobnie bezpieczne w czasie laktacji –

prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią.

Do kategorii L3 zaliczane są między innymi następujące substancje lecznicze:

Abatacept

Acebutolol

Adalimumab

Adapalen

Akamprozat

Akarboza

Alprazolam

Alteplazy

Amantadyna

Amfoterycyna B

Amilorid

Amlodypina

Anidulafungina

Aprepitant

Artykaina

Arypiprazol

Asenapina

Asenapina

Atenolol

Atorwastatyna

Atowakwon

Atowakwon+ Proguanil

Atropina

Azatiopryna

Azelastyna

Belimumab

Betaksolol

Betametazon

Bimatoprost

Bisoprolol

Brymonidyna

Budezonid (Doustnie)

Bupropion

Buspiron

Butokonazol

Chlordiazepoksyd

Chlorek Benzalkoniowy

Chlorfenamina

Chloropromazyna

Ciprofloksacyna

Cyklezonid

Cynarazyna

Dokozanol

Doksycyklina

Estazolam

Etambutol

Furosemid

Gancyklowir

Haloperidol

Hydrokoryzon (Doustnie)

Indometacyna

Kabergolina

Kandesartan

Kapsaicyna

Karbidopa

Karteolol

Karwedylol

Ketamina

Klonazepam

Klonidyna

Klopidogrel

Kwas Borny

Kwas Salicylowy (Zewnętrznie/Miejscowo)

Kwasu 5-aminolewulinowy

Kwasu Alendronowy

Kwasu Azelainowy

Linezolid

Lorazepam

Mannitol

Meloksikam

Memantyna

Nafazolina

Naproksen

Neomycyna

Netylmycyna

Oksykodone

Oksymetazolina

Paracetamol+Tramadol

Perfenazyna

Pindolol

Pioglitazon

Pirazynamid

Pseudoefedryna

Salicylamid

Simetikon

Simwastatyna

Strepteomycyna

Sulfametoksazol

Sulfasalazyna

Sumatriptan

Tadalafil

Temazepan

Tetracyklina

Tiabendazol

Tiopental

Tolbutamid

Tramadol

Walsartan

Węglan Wapnia

Wit A

Zolmitriptan

Zolpidem

Kategoria L4

substancje lecznicze potencjalnie niebezpieczne w czasie laktacji

Do kategorii L4 zaliczane są między innymi następujące substancje lecznicze:

Adefowir

Alfuzosyna

Ambrisentan

Anagrelid

Asparaginaza

Atomoksetyna

Betahistyna

Bewacyzumab

Bleomycyna

Boceprewir

Bozentan

Cetuksymab

Chloramfenikol

Chlorheksydyna

Cykloseryna

Denosumab

Donepezil

Efedryna

Entekawir

Ergotamina

Etosuksymid

Felbamat

Fenobarbital

Flucytozyna

Flunaryzyna

Flunitrazepam

Fluorouracil

Flurazepam

Flutamid

Glimepiryd

Klemastyna

Kodeina

Kwas Walproinowy

Lewodopa

Megestrol

Metamizol

Modafinil

Nadolol

Pramipeksol

Ribawiryna

Ropinirol

Sotalol

Talidomid

Telmisartan

Tikopidyna

Zonisamid

Kategoria L5

substancje lecznicze niebezpieczne w czasie laktacji.

Do kategorii L5 zaliczane są między innymi następujące substancje lecznicze:

Abakawir

Acytrecyna

Amiodaron

Anastrozol

Bromokryptyna

Busulfan

Chlorambucil

Cisplatyna

Cyklofosfamid

Cytarabina

Dakarbazyna

Danazol

Docetaksel

Doksepina

Doksorubicyna

Efawirenz

Eksemestan

Emtrycytabina

Epirubicyna

Erlotynib

Etopozyd

Etrawiryna

Ewerolimus

Fingolimod

Idinawir

Izotretynoin

Kapecytabina

Karboplatyna

Kladrybina

Kokaina

Leflunomid

Letrozol

Lopinawir

Melfalan

Mitoksantron

Mitomycyna

Newirapina

Oksaplatyna

Paklitaksel

Pazopanib

Raltegrawir

Rytonawir

Sakwinawir

Tamoksifen

Temozolamid

Winblastyna

Winkrystyna

Winorelbina

Zidowudyna

Dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

Źródła:

  1. „Medications and Mothers’ Milk”, Hilrary E. Rowe, Hale Publishing.
  2. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji “Mlekiem Mamy”.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.