Korzystanie z mleka dawczyń w USA

Korzystanie z mleka dawczyń, w sytuacji, gdy podaż mleka matki jest niewystarczająca dla dzieci przedwcześnie urodzonych z niską wagą urodzeniową lub chorych jest coraz bardziej wspierane przez duże instytucje medyczne takie jak np. Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP). W świetle badań, użycie mleka dawczyń, odpowiednio pozyskanego, przechowywanego, pasteryzowanego oraz dystrybuowanego zostało uznane za bezpieczne dla małych, przedwcześnie urodzonych oraz chorych dzieci.

Dostępność mleka dawczyń a potrzeby

Dostęp do mleka z banku mleka kobiecego jest w Stanach Zjednoczonych bardzo ograniczony (20 banków w USA i 4 w Kanadzie – zrzeszone w organizacji non – profit HMBANA oraz kilka banków komercyjnych), dlatego też dość popularne między matkami jest dzielenie się mlekiem. Aczkolwiek korzystanie z mleka dawczyń, które nie zostało zapasteryzowane, albo zostało zakupione bezpośrednio od innej matki lub przez Internet nie jest polecane, ze względu na niski stopień bezpieczeństwa. Dlatego też zdaniem naukowców pracownicy służby zdrowia powinni zniechęcać rodziny do bezpośredniego dzielenia się mlekiem lub korzystania z niego za pośrednictwem Internetu. [1]

W USA mleko dawczyń jest przekazywane potrzebującym noworodkom w warunkach szpitalnych (oddziały intensywnej terapii noworodka), ale w wyjątkowych sytuacjach również może być dostarczane przez banki HMBANA do domu dziecka.

Mleko matki jest pokarmem pierwszego wyboru dla wszystkich nowonarodzonych dzieci, ale jest niezmiernie ważne, żeby otrzymywały je dzieci z bardzo niską wagą urodzeniową (poniżej 1500 g). Badania, wspierające użycie mleka dawczyń dla dzieci z wagą urodzeniową poniżej 1500 g, w przypadku niewystarczającej podaży mleka matki, potwierdzają zdrowotne korzyści takiego rozwiązania, szczególnie w zapobieganiu martwiczemu zapaleniu jelit. [2]

Mleko kobiece a zanieczyszczenia

Mleko kobiece jest produktem biologicznym, dlatego też, niezależnie od tego czy jest to mleko matki, czy mleko dawczyni, zawsze będą pewne obawy przed jego zanieczyszczeniem. Możliwe zanieczyszczenia mleka to: bakterie i wirusy, ale także inne substancje takie jak: pestycydy, rtęć, leki, zioła. Niemniej jednak nie należy bać się dokarmiania dzieci mlekiem dawczyń, gdyż proces pasteryzacji ich mleka jest bardzo wydajny, jeśli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń bakteryjnych i biochemicznych. [3]

Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, które nie powodują infekcji, to mogą być one trudne do całkowitego wyeliminowania, natomiast ich pozostałości nie stanowią istotnego czynnika ryzyka dla dziecka. Jedynym wyjątkiem jest białko mleka krowiego, które jest obecne w mleku dawczyń spożywających nabiał.

Pasteryzacja mleka

Proces pasteryzacji, o czym należy wspomnieć, niszczy komórki, takie jak neutrofile oraz komórki macierzyste, a także wpływa na makrocząstki oraz może likwidować szczepy bakterii, które mają właściwości przeciwzapalne. Co więcej, ilość bioaktywnych składników mleka ludzkiego, w tym laktoferyny i immunoglobulin, także jest znacząco zmniejszana w czasie procesu pasteryzacji. Niemniej jednak wpływ pasteryzacji nie jest już taki duży na makro i mikroelementy oraz zawartość witamin. Biorąc pod uwagę całokształt, to korzyści z korzystania z mleka dawczyń, takie jak zwiększona przyswajalność, co zostało potwierdzone w toku badań klinicznych, są dużo większe niż straty podczas pasteryzacji.

Strategie na przyszłość

Głównym celem w żywieniu dzieci urodzonych z bardzo niską wagą urodzeniową jest zapewnienie mleka matki, przy zastosowaniu mleka dawczyń jako suplementu wspomagającego żywienie w trakcie zwiększania produkcji mleka mamy. [4] Ważne jest wsparcie i pomoc matce w odciąganiu mleka, wtedy kiedy jest to tylko możliwe i w jak największej możliwej ilości.

Niestety obecnie dostęp do mleka dawczyń jest ograniczony, dlatego też bardzo istotny jest rozwój banków mleka kobiecego, do czego niezbędne jest zapewnienie środków finansowych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Mleko dawczyń powinno być udostępniane niemowlętom z grupy wysokiego ryzyka na wskazań medycznych i kwestie finansowe nie powinny stanowić bariery. [1]

Tłumaczenie i opracowanie: Marta Siwińska, doula, promotorka karmienia piersią, doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, www.doulamarta.pl

Źródła:

  1. “Donor Human Milk for the High-Risk Infant: Preparation, Safety, and Usage Options in the United States”, www.aappublications.org
  2. “Impact of donor milk availability on breast milk use and necrotizing enterocolitis rates.” Pediatrics. 2016;137(3):e20153123pmid:26908696
  3. “Heating-induced bacteriological and biochemical modifications in human donor milk after holder pasteurisation.” J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(2):197–203
  4. “Presence of human milk bank is associated with elevated rate of exclusive breastfeeding in VLBW infants.” J Perinat Med. 2013;41(2):129–131pmid:23241582
  5. “New American Academy of Pediatrics Recommendations Aim to Ensure Safe Donor Human Milk Available for High Risk Infants Who Need it”, www.aap.org
  6. Obrazek wyróżniający: archiwum Mlekiem Mamy, zdjęcie w treści: archiwum prywatne.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.