Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia

W 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz UNICEF wprowadziły program „Szpital Przyjazny Dziecku” (Baby – Frendly Hospital Initiative – BFHI), który miał na celu poprawę wskaźników karmienia piersią i przywrócenie prawidłowego sposobu odżywiania dzieci. Podstawą tej inicjatywy jest zestaw zasad dla szpitali o nazwie „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią”. Miało to się przyczynić do poprawy wskaźników karmienia piersią na całym świecie. Zasady te zostały opracowane, ponieważ znaleziono dowody potwierdzające fakt, że wiele rutynowych, technologicznych procedur szpitalnych są istotnymi czynnikami prowadzącymi do niskiego wskaźnika karmienia piersią po wypisaniu matek i dzieci ze szpitala.

Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią
Każda placówka świadcząca usługi położnicze oraz prowadząca opiekę nad noworodkami powinna:
 
1. Opracować (w formie pisemnej) procedury sprzyjające karmieniu piersią oraz zapoznać z nimi pracowników.
2. Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie umiejętności, niezbędnych do wdrożenia powyższego postępowania.
3. Informować wszystkie kobiety w ciąży o korzyściach karmienia piersią oraz o tym, jak postępować w trakcie całego okresu karmienia.
4. Pomagać kobietom w rozpoczęciu karmienia piersią w trakcie pół godziny od narodzin dziecka.
5. Pokazywać matkom jak karmić piersią oraz jak podtrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od swoich dzieci.
6. Nie podawać noworodkom żadnych pokarmów ani płynów poza mlekiem kobiecym, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego względy medyczne.
7. Stosować system „rooming – in” – pozwalając matkom i dzieciom pozostawać przez całą dobę razem.
8. Zachęcać kobiety do karmienia piersią „na żądanie”.
9. Nie podawać niemowlętom karmionym piersią smoczków ani żadnych innych uspokajaczy.

10. Sprzyjać powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz kierować do nich kobiety opuszczające oddział położniczy.

Źródło: “Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią: specjalna rola placówek położniczych”, wspólne oświadczenie WHO/UNICEF opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia.
Dodatkowy krok (zawarty w sprawozdaniu z monitoringu i reoceny):
11. Nie zezwalać na rozdawanie bezpłatnych i przecenionych produktów zastępujących pokarm kobiecy i dodatków związanych z karmieniem sztucznym.
10 kroków na świecie

Od 1991 roku WHO i UNICEF promowały powyższe kroki na całym świecie, wyróżniając szpitale, które je wprowadziły, tytułem „Szpital Przyjazny Dziecku”. Szpitale są oceniane pod względem wdrażania zasad i monitorowane. UNICEF przyznał go około 20.000 szpitali w ponad 150.000 krajach. W wielu krajach mleko mamy zostało uznane za bogactwo narodowe i rząd wymaga od każdego szpitala stosowania tych kroków. Przykładem jest Norwegia, w której jeszcze w latach 70. około jedna piąta matek karmiła po wyjściu ze szpitala. Obecnie kraj ten jest wiodącym pod względem wskaźników dotyczących karmienia naturalnego.

10 kroków w Polsce

Pierwszy szpital oceniono w Polsce w 1994 roku, a obecnie jest 90 „Szpitali Przyjaznych Dziecku”, co stanowi około 20% wszystkich placówek położniczych. Jednocześnie w takiej placówce oprócz 10 kroków jest w pełni przestrzegany „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”, znany jako Deklaracja Innocenti, który został podpisany w 1990 roku, we Włoszech przez 29 krajów (w tym Polskę). Deklaracja zobowiązała wszystkie kraje między innymi do „Zapewnienia wszystkim niemowlętom wyłącznie kobiecego pokarmu do 4.-6. miesiąca życia (aktualnie obowiązująca Rezolucja 54.2 Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 2001 roku zaleca wyłączne karmienie piersią do 6. miesiąca), kontynuowania karmienia mlekiem matki do 2. roku życia.

Takie działania mają dać szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie oraz wspierać je w karmieniu naturalnym. Jeżeli w czasie monitoringu szpitala co najmniej 80% matek po porodzie siłami natury lub po cięciu cesarskim potwierdzi, że miało wczesny kontakt „skóra do skóry” zgodnie z ustalonymi zasadami, to oznacza, że procedury są realizowane prawidłowo.

Wykaz szpitali
Wykaz szpitali, które otrzymały i utrzymały tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” znajdziecie na stronie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, który zrzesza środowisko medyczne głównie ze szpitali przyjaznych dziecku, autorytety polskiej medycyny oraz realizuje inicjatywę WHO/UNICEF w Polsce.
 
 Źródła:
  1. „Karmienie piersią”, Ina May Gaskin
  2. „Najważniejsza chwila w życiu”, opracowanie Fundacji Rodzić po Ludzku
  3. „Szpital Przyjazny Dziecku”, http://www.laktacja.pl/
  4. „Promowanie karmienia piersią”, https://www.unicef.pl/
  5. Obrazek wyróżniający: logo „Szpital Przyjazny Dziecku”.

🎧 Jeśli wolisz słuchać niż czytać podcast na ten temat znajdziesz tu.

📌 Podcasty dostępne są również na: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasty.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (Akademii Noszenia Dzieci). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka, którą można spotkać i otrzymać bezpośrednie wsparcie w Warszawie – Wesołej. Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700