Kto jest kim?!

Niejednokrotnie dostajemy pytanie do kogo udać się po pomoc??? Postanowiłyśmy przybliżyć Wam zawody i profesje medyczne i niemedyczne związane z mlekiem mamy. Odpowiadamy na pytanie KTO JEST KIM: GINEKOLOG Jedyna  droga do zawodu ginekologa prowadzi przez studia medyczne […]