Zasady stosowania leków w czasie laktacji

Czasem w okresie laktacji występuje konieczność przyjmowania leków przez mamę. Wówczas należy zastosować się do pewnych, podstawowych zasad, aby ich stosowanie było bezpieczne dla dziecka:

 • Należy przyjmować leki tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, farmaceutą lub doradcą laktacyjnym.
 • Należy ograniczyć przyjmowanie leków (w tym leków bez recepty i suplementów diety) do niezbędnego minimum.
 • Należy wybierać leki dobrze znane, których ewentualne działanie na organizm dziecka jest udokumentowane.
 • Należy wybierać leki, które stosowane są również u dzieci.
 • Należy wybierać leki jednoskładnikowe, mało toksyczne, krótko działające, o dużych cząsteczkach, nieprzenikających bariery krew – mózg, osiągające niskie stężenie w pokarmie kobiecym.
 • Należy przyjmować leki w takiej postaci, która utrudnia ich przenikanie do krwi mamy, a co za tym idzie i do pokarmu.
 • Należy unikać stosowania leków o przedłużonym działaniu i w maksymalnej dawce np.: „forte”, „max”.
 • Należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zauważenia u dziecka: biegunki, wysypki, rozdrażnienia, nadmiernej senności lub zmian w jego dotychczasowym zachowaniu lub zwyczajach należy poinformować o tym lekarza prowadzącego i/lub pediatrę.
 • Należy zsynchronizować czas przyjmowania leku z odciąganiem pokarmu/karmieniem – najlepiej lek przyjmować tuż po odciąganiu/karmieniu, najlepiej przed najdłuższą, spodziewaną przerwą. Przyjmuje się zasadę, że większość leków po 30-90 minutach od ich zażycia, osiąga najwyższe stężenie w mleku mamy – należy wówczas ograniczyć odciąganie pokarmu.
 • Nie należy kończyć laktacji „profilaktycznie”!
 • Niestety niektóre leki są szkodliwe dla dziecka i ich stosowanie przez mamę w okresie laktacji, jest przeciwwskazane. Wówczas zaleca się utrzymanie laktacji poprzez odciąganie pokarmu. Odciąganego mleka w okresie stosowania tych leków nie należy podawać dziecku.

 

Dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

 

Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.