Ropień piersi

Definicja przedstawiona przez Nagadowską przedstawia ropień jako wyodrębniony zbiornik treści ropnej powstający w wyniku zejścia procesu zapalnego leczonego z opóźnieniem i/lub niewłaściwie. Problem ten pojawia się w okresie połogu lub po nagłym odstawieniu dziecka od piersi. Szczególną grupę ryzyka stanowią pacjentki, u których wystąpiło wcześniej zapalenie piersi oraz zastosowano nieodpowiedni tok leczenia, który w efekcie doprowadził do antybiotykooporności. Czynnikiem bakteryjnym inicjującym ropień jest zazwyczaj Staphylococcus ureus, który w wyniku uszkodzenia skóry lub brodawki wnika do gruczołu i sprzyja powstawaniu nacieku zapalnego w miejscach słabo drenowanych. Diagnostyka ropnia polega na stwierdzeniu objawów tj. tachykardii, objawu chełbotania ropnia, gorączki, zaczerwienieniu i uciepleniu piersi oraz powiększeniu węzłów chłonnych. Prawidłowe postępowanie opiera się na diagnostyce ultrasonograficznej potwierdzającej obecność ropnia, a następnie leczenie chirurgiczne i wspomagająco antybiotykoterapia.

Studium przypadku:

Do położnej rodzinnej zgłasza się pacjentka z bólem prawej piersi oraz gorączką 39 st. C i dreszczami. W badaniu piersi stwierdzono guz z zaczerwienieniem wokół otoczki górnej powierzchni, dodatni objaw chełbotania, tętno 95 ud/min.

Rozpoznanie: podejrzenie ropnia piersi. Pacjentce zalecono USG piersi. Wynik badania USG potwierdził obecność ropnia.

Zalecenia:
  1. Kontakt z chirurgiem lub ginekologiem w celu drenażu ropnia.
  2. Doraźnie leki przeciwbólowe: Ibuprofen 400 mg doustnie.
  3. Mierzenie temperatury.
  4. Zimny okład na pierś.
  5. Kontynuacja karmienia nawet w przypadku antybiotykoterapii, jeżeli będzie to zgodnie z zaleceniami lekarza.

Magdalena Słoma, CDL, Białystok

Bibliografia:

  1. Rozporządzenie Ministra z dnia 20 września 2012 w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U., Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259, 2012).
  2. „Warto Karmić piersią – I co dalej?”, Magdalena Nehring-Gugulska.
  3. „Karmienie piersią w teorii i praktyce” pod red. M. Nehring – Gugulskiej i wsp. 
  4. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.