Kto jest kim?!

Niejednokrotnie dostajemy pytanie do kogo udać się po pomoc??? Postanowiłyśmy przybliżyć Wam zawody i profesje medyczne i niemedyczne związane z mlekiem mamy. Odpowiadamy na pytanie KTO JEST KIM:

GINEKOLOG

Jedyna  droga do zawodu ginekologa prowadzi przez studia medyczne (6 letnie dające tytuł magistra=lekarza, a nie jak potocznie mówimy “doktora”). Lekarz musi skończyć dodatkowo specjalizację w dziedzinie zdrowia kobiecych narządów płciowych czyli ginekologii. Ginekolog w swojej codziennej pracy zajmuje się między innymi wykrywaniem i leczeniem zaburzeń cyklu miesiączkowego, niepłodności, zapaleń w obrębie pochwy a także opieką nad kobietami, które zaszły w ciążę. Lekarz ginekolog zajmujący się ściśle okresem ciąży, porodu i połogu nazywany jest POŁOŻNIKIEM.

POŁOŻNA

Obecnie, aby móc uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu położnej, należy ukończyć wyższe studia zawodowe oraz zdobyć prawo wykonywania zawodu. Ponadto położna może zdobyć tytuł magistra w swojej dziedzinie. Inną drogą dokształcania są kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i specjalizacje: operacyjna, ginekologiczna, neonatologiczna, środowiskowo-rodzinna, a także z zarządzania. Zawód położnej jest zawodem samodzielnym. Położna jest osobą, której naczelnym zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie opieka nad niemowlęciem do 6 tygodnia życia.

DOULA

“To wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie. Pojęcie doula (w starożytnym języku greckim oznaczające służąca) pojawiło się po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych  w Stanach Zjednoczonych w książce antropolożki Dany Raphael i określało doświadczoną w swoim macierzyństwie kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem.” Definicja ze strony Stowarzyszenia Doula w Polsce.

PEDIATRA

To lekarz ze specjalizacją w swojej dziedzinie, zajmuje się opieką medyczną nad dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia. Do jego zadań należy wykonywanie profilaktycznych pediatrycznych badań okresowych, ocena stopnia rozwoju psychometrycznego dziecka, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych, wykonywanie szczepień ochronnych i badań przesiewowych. Pediatra udziela rodzicom niezbędnych informacji odnośnie pielęgnacji niemowlęcia, karmienia i właściwej opieki. Zleca także wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych jeśli zachodzi taka potrzeba. NEONATOLOG – to lekarz zajmujący się ściśle okresem noworodkowym.

PIELĘGNIARKA, PIELĘGNIARZ (nie jak zwykło się mówić “siostra”)

To samodzielny, medyczny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Do jego wykonywanie niezbędne są wyższe studia zawodowe, możliwie rozszerzone o tytuł magistra. Wachlarz możliwych specjalizacji jest nieco szerszy niż w przypadku położnych (12 rodzajów). Miejscem pracy pielęgniarki są szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacyjne, ambulatoria, hospicja, jak również mieszkania prywatne. Kontynuuje po położnej opiekę nad niemowlęciem po 6 tygodniu życia.

CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY (CDL)

“Nadając tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego potwierdzamy, że według naszej oceny położna, lekarz, pielęgniarka nabyli odpowiednią wiedzę (III poziom wiedzy o laktacji) i umiejętności, aby profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzić specjalistyczne poradnictwo laktacyjne. Potrafi korzystać z nauki o laktacji, interdyscyplinarnej wiedzy medycznej i psychologicznej zgodnej z aktualnymi standardami. Umie prowadzić dokumentację porady laktacyjnej oraz pracować w zespole. Certyfikat uzyskują osoby, które w ramach kształcenia podyplomowego odbyły kurs medyczny “Problemy w laktacji”, zaliczyły praktykę nadzorowaną i indywidualną, zdały egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL. Są dobrze przygotowane, aby uczyć matki prawidłowego postępowania w laktacji, udzielać im pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym i w czasie karmienia piersią, nawet w najtrudniejszych problemach, stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych.” – notatka z Centrum Nauki o Laktacji. Wykaz CDL.

MIĘDZYNARODOWY DYPLOMOWANY KONSULTANT LAKTACYJNY
(International Breastfeeding Certified Lactation Consultant – IBCLC)

“Konsultanci posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności przy wspieraniu kobiet karmiących potwierdzoną międzynarodowym egzaminem po zdaniu którego otrzymują certyfikat. Jest on ważny pięć lat, po tym czasie egzamin trzeba zdawać ponownie lub można się „recertyfikować” udowadniając swoją aktywność w zdobywaniu aktualnej wiedzy poprzez uzbieranie odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych (CERP). Pochodząca z najnowszych badań naukowych wiedza o laktacji pozwala konsultantom IBCLC skuteczniej pomagać karmiącym kobietom w rozwiązywaniu ich problemów laktacyjnych. Na całym świecie Konsultanci IBCLC pracują w placówkach służby zdrowia, poradniach laktacyjnych, punktach konsultacyjnych służąc swoją pomocą już kobietom w ciąży, świeżo upieczonym rodzicom, a także wspomagają fachową radą mamy karmiące swoje dzieci w późniejszych miesiącach życia. W swojej pracy kierują się Kodeksem Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC.” – cytat ze strony Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ (PKP)

To tytuł możliwy do zdobycia w Centrum Nauki o Laktacji. Kurs przeznaczony dla osób o zawodach niemedycznych, które chcą stać się PKP, poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego, pragną promować karmienie naturalne w środowisku lokalnym, pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia (liderki grup wsparcia) lub tworząc portale i fora internetowe, mają pomysły na akcje promocyjne na rzecz tworzenia systemu wsparcia matek karmiących. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji, postępowania w karmieniu piersią, ale też z historii promocji karmienia naturalnego w Polsce i na świecie, metod promocji karmienia naturalnego, różnych form pomocy matkom karmiącym. Promotor potrafi udzielić informacji i wsparcia matce w czasie karmienia piersią w zakresie fizjologii laktacji. Dyplom PKP nie daje uprawnień do udzielania porad laktacyjnych.

FIZJOTERAPEUTA

Zawód fizjoterapeuty można wykonywać po ukończeniu studiów wyższych na kierunku fizjoterapii. Pracuje on z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami neuromięśniowymi i mięśniowo-szkieletowymi, z osobami po amputacjach. Zadaniem terapeuty jest powstrzymanie postępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń. 31 maja 2016 roku weszła w życie ustawa z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z zapisami ustawy zawód fizjoterapeuty po 30 latach w końcu stał się samodzielnym zawodem medycznym.

LOGOPEDA

Z wykształcenia zazwyczaj pedagog lub polonista, w wyjątkowych sytuacjach lekarz, ze studiami podyplomowymi z logopedii – jest to zawód paramedyczny (nie medyczny) – dlatego nie wymaga studiów medycznych. To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, z zaburzeniami wymowy, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu.

NEUROLOGOPEDA

Przygotowany jest ściśle do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i mający uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej, m.in. pracy z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

FARMACEUTA (nie “aptekarz”)

Możliwość pracy w tym zawodzie uzyskuje się po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku farmacji. Miejscem pracy może być: apteka ogólnodostępna, apteka szpitalna, stacja sanitarno-epidemiologiczna, przemysł farmaceutycznym lub w laboratoriach kontroli leków. Do zadań farmaceuty zatrudnionego w aptece należy m.in. realizowanie recept, sprzedaż produktów medycznych i leków gotowych oraz wytwarzanie recepturowych, udzielanie porad w zakresie stosowania i działania leków.

MR

Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji “Mlekiem Mamy”.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.