mleko dla niemowląt

Leki i ich wpływ na proces laktacji

MLECZNA BIBLIOTECZKA, ZDROWIE A MLEKO

Przyjmując leki w okresie laktacji należny być szczególnie ostrożnym. Niektóre z nich, poprzez swój mechanizm działania mogą hamować lub nasilać produkcję mleka. Poniżej podamy przykłady substancji leczniczych, które swoim działaniem mają wpływ na proces laktacji.

Hamowanie laktacji

Do substancji leczniczych hamujących laktację zalicza się między innymi:

 • diuretyki pętlowe (furosemid),
 • diuretyki tiazydowe (chlortalidon),
 • estrogeny,
 • agonistów dopaminy z grupy pochodnych ergotaminy: bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, metylergotamina, pergolid, chinagolid,
 • amantadynę,
 • androgeny,
 • apomorfinę,
 • barbiturany,
 • klonidynę,
 • lewodopę,
 • pseudoefedrynę.
Pobudzanie laktacji

Do substancji leczniczych pobudzających/nasilających laktację zalicza się między innymi:

 • fenotiazynę,
 • haloperidol,
 • sulpiryd,
 • risperidon,
 • α-metyldopa,
 • domperidon,
 • metoklopramid,
 • amitryptylię,
 • imipraminę,
 • chlorpromazynę,
 • perfenazynę,
 • insulinę,
 • oksytocynę,
 • rezerpinę.

Dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

Bibliografia:

 1. Medications and Mothers’ Milk, Hilrary E. Rowe, Hale Publishing, 2014
 2. Drugs During Pregnancy and Lactation – Treatment Options and Risk Assessment, Richard K. Miller, Paul W. J. Peters, Christof Schaefer, Academic Press Inc, 2014
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, Gerald G Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K., Morike K., Neumann G., Windorfer A., MedPharm Polska, 2014

Obrazek wyróżniający: Joanna Barańska.