Ważne informacje laktacyjne

Pisząc artykuły tworzymy dla niektórych z nich grafiki dla łatwiejszego zobrazowania danego zagadnienia. Udostępniamy je Wam – wszystkie w jednym miejscu. Gromadzimy też różne dokumenty, opracowania związane z karmieniem piersią.

Korzystajcie zatem z informacji Mlekiem Mamy.

Wytyczne WHO:
 1. Kodeks żywienia WHO: kodeks_zywienia
 2. Do jakiego wieku może być karmione dziecko piersią? Odpowiedź eksperta
 3. Kodeks marketingowy, Deklaracja Innocenti, 10 kroków udanego karmienia: Kodeks_Marketingowy_innocenti_10_krokow
 4. Europejski plan działania w dziedzinie żywności i żywienia: Europejski Plan Działania w dziedzinie Żywności i Żywienia
 5. Dopuszczalne powody medyczne do użycia substytutów mleka kobiecego: użycie substytutów mleka kobiecego_WHO_eng
 6. Raport – implementacja kodeksu WHO 2016: informacja Raport_implementacja Kodeksu 2016
 7. Dlaczego niemowlę nie powinno dostawać wody przed ukończeniem 6 miesiąca życia (wersja anglojęzyczna).
Informacje:
 1. Ważne informacje nt. karmienia piersią. Przewodnik dla rodziców. Broszura
 2. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, raport 2015: Raport_2015_NIPiP
 3. Karta Praw Dziecka – Pacjentaplakat
Publikacje dot. laktacji:
 1. „Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III stopnia referencyjności”.
 2. “Początki karmienia piersią. Jak dobrze zacząć?”, Zuzanna Kołacz – Kordzińska, Ośrodek Wspierania Rozwoju „Bliżej”.
Odciąganie pokarmu:
 1. POWER PUMPING na laktator pojedynczy: PP na laktator pojedynczy
 2. POWER PUMPING na laktator podwójny: PP – laktator podwójny
 3. Odciąganie pokarmu wg schematu 7-5-3
 4. Odciąganie pokarmu wg skróconego schematu 7-5-3: 5-3-2
Druki:
 1. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego: Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
 2. Skarga na personel medyczny: wzór skargi na personel medyczny
Pisma:
 1. Karmienie piersią a CC: pismo ldz. MZ-MD-L-077-7/JC/14

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula zrzeszona w Stowarzyszeniu “Doula w Polsce”, Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni AND zrzeszona w Stowarzyszeniu Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO. Na co dzień – żona, mama, społeczniczka, którą można spotkać i otrzymać wsparcie w Warszawie – Wesołej. Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700