Ósmy miesiąc życia dziecka

Ósmy miesiąc życia dziecka jest okresem ogromnej potrzeby ruchu. Samodzielnie już siedzi, a popchnięte na bok podpiera się ręką chroniąc przed upadkiem. Pojawiają się różne warianty siadu, a w każdym z nich miednica powinna być ustawiona w pozycji pośredniej, a plecy wyprostowane. Dziecko wykazuje też większą umiejętność w ruchach rotacyjnych podczas siadu, co oznacza, że potrafi już sięgnąć swobodnie po zabawkę, która wymaga od niego „skręcenia” tułowia w jedną ze stron i nie doprowadza to do upadku dziecka. Próbuje również samodzielnie siadać. Położone na brzuchu bardzo szybko przechodzi do pozycji czworaczej, lub gdy potrafi siada. Pojawia się siad boczny, który dziecko wykorzystuje do zmian pozycji.

Czworakowanie

Jest to miesiąc, w którym najczęściej dzieci nabywają umiejętności czworakowania, z czasem staje się ono szybsze i pod koniec miesiąca często maluch potrafi, czworakując, przenosić małe przedmioty w dłoniach. Kiedy dziecko podejdzie do odpowiednio niskiego przedmiotu może przejść do pozycji klęku prostego, lub niekiedy podnieść się na wyprostowane nogi. Jest to jednak dość niestabilna pozycja i dziecko potrzebuje jeszcze dużej stabilizacji rękami. Niekiedy maluch może próbować wspinać się na czworakach po schodach.

Kreatywność

Dziecko nadal chętnie sprężynuje. Podtrzymywane pod pachy stawia jedną stopę na drugą, wyciąga tę od spodu, by ponownie postawić ją na tej, która kolejno jest na górze.

Z każdym dniem nabiera większej sprawności, wypróbowuje coraz to nowe rzeczy oraz samo stwarza zabawkę z niczego. Przestaje być, na ogół zainteresowane małymi zabawkami, woli te duże i często wybiera przedmioty, których używają dorośli. Różnorodność ruchów sięgania i manipulacyjnych ulega znacznej poprawie. Dziecko bawi się już całkowicie swobodnie zabawkami i sprawdza ich przeznaczenie.

Samodzielne jedzenie

Między 7 a 9 miesiącem życia najczęściej następuje przejście na posiłki stałe. Dziecko potrafi już samodzielnie trzymać, włożyć do buzi i zjeść biszkopta, chrupka, czy inny podany mu produkt, który jest na tyle miękki, aby dziecko mogło rozgnieść je dziąsłami i połknąć.

Lepszy kontakt z otoczeniem

Oprócz znanych już sylab pojawiają się nowe, takie jak: „tata”, „mamamam” i inne. W 8 miesiącu życia dziecko uczy się również „szeptać”. Odkrywa, że może sobie bardzo cicho gaworzyć, szepcąc, i samo siebie słucha z napiętą uwagą.

Gdy dziecko przebywa wśród rówieśników stara się nawiązać z nimi kontakt, np. przez dotyk. Swój udział w różnych sytuacjach, okazuje naśladując to, co mu pokażą rodzice. Zabawy takie jak „koci-koci łapki” wykonuje z wielkim zapałem, okazując przy tym swą radość.

Dziecko jest w stanie dokładnie odróżnić osoby mu znane i bliskie od tych, których jeszcze nigdy nie widziało, lub widywało rzadko. Na widok całkowicie obcych osób reaguje wyraźną rezerwą lub nawet strachem.

Konsultacja:

Mgr Iwona Marcinkowska – fizjoterapeuta, Terapeuta metody NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby, PNF, Kinesjotapingu, masażu Shantala, Ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne, hipoteriapii, Wrocław

MR

Źródła:

  1. Znaczenie właściwej pielęgnacji noworodka i niemowlęcia w aspekcie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego”, praca dyplomowa, autor Małgorzata Penińska, promotor Monika Przestrzelska.
  2. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne”, Mary E. Muscari.
  3. Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla medycznych studiów zawodowych położnych”, Tadeusz Pisarski.
  4. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

🎧 Jeśli wolisz słuchać niż czytać podcast na ten temat znajdziesz tu.

📌 Podcasty dostępne są również na: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasty.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.