Korzyści z karmienia piersią dziecka adoptowanego

kpa

Czy karmienie piersią adoptowanego dziecka może przynieść korzyści? Dla wielu osób adopcja dziecka w ogóle nie kojarzy się z karmieniem piersią. A jednak jest to możliwe i zdarzają się przypadki karmienia niebiologicznego dziecka. Przeczytajcie nasz wprowadzający artykuł, z którego dowiecie się m.in. o procedurze adopcji i jak przygotować się do karmienia adoptowanego dziecka.

Mogą pojawić się głosy, że macierzyństwo adopcyjne nie jest inną formą macierzyństwa biologicznego. Znacznie się różni od niego i nie da się oderwać dziecka od biologicznej matki.

Magdalena Modlibowska – mama, która przeżyła zarówno poród adopcyjny, jak i biologiczny – uważa, że:

“Nie należy karmić piersią, żeby udowodnić sobie swoją wartość jako matki. Macierzyństwo adopcyjne i biologiczne nie są takie same i nie zmieni tego sposób karmienia malucha.” [1]

Mimo to trzeba mówić głośno: “Matko adopcyjna możesz karmić piersią! Sprawdź jakie to daje korzyści, jakie niesie wyzwania i zdecyduj czy chcesz z tego skorzystać.” [2]  

Zalety płynące z karmienia piersią adoptowanego dziecka

Okazuje się, że karmienie piersią adopcyjnego dziecka może przynieść wiele korzyści zarówno matce, jak i dziecku. Zostało to już potwierdzone badaniami.

Najważniejsze korzyści dla matki to:

 • wytworzenie bliskiej więzi między matką a dzieckiem,
 • ssanie piersi zwiększa poziom prolaktyny – hormonu macierzyństwa,
 • wzrost poczucia kompetencji u matki,
 • obniżenie poziomu stresu (fizyczny i emocjonalny) u matki,
 • rozluźnienie i działanie przeciwbólowe,
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • wartości zdrowotne dla matki,
 • większa reakcja i troska o swoje dzieci (wpływ fizycznej bliskości),
 • większa interaktywność społeczna,
 • ukojenie smutku adopcyjnego, wynikającego z niepłodności.

Korzyści ze ssania piersi dla dziecka:

 • budowanie poczucia bezpieczeństwa u adoptowanego dziecka,
 • uspokajający i kojący wpływ na dziecko,
 • stabilizacja poziom glukozy we krwi,
 • regulacja temperatury ciała i częstości oddechów,
 • wspomaganie samoregulacji neurobehawioralnej (sposób wpływu mózgu na emocje, zachowanie, funkcje poznawcze),
 • zmniejszenie uwalniania się hormonu stresu,
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • stymulacja dotykowa,
 • wartości odżywcze i zdrowotne,
 • ułatwienie zasypiania i spokojny sen.

Karmienie piersią wspomaga budowanie więzi

Matka jest zazwyczaj głównym opiekunem dzieci i karmienie piersią może być jedną z jej ról. Dawniej uważano, że karmienie piersią adoptowanego dziecka nie ma żadnego znaczenia. Jednak badania fizjologiczne i behawioralne potwierdzają, że karmienie piersią może odegrać znaczącą rolę w rozwijaniu więzi między dzieckiem a matką adopcyjną. Korzystny wpływ karmienia piersią zaobserwowano we wszystkich rodzinach. Może mieć ono szczególne znaczenie dla dzieci, które doświadczyły zaniedbań i nadużyć, były hospitalizowane, a także znajdowały się w zaburzonej relacji międzypokoleniowej, przebywały w domach małego dziecka, miały różnych opiekunów itp.  A przede wszystkim – utraciły swoją matkę.

Nie da się jednak ukryć, że kobiety które karmiły bądź karmią piersią swoje dziecko mają więcej okazji do bezpośredniego, intymnego kontaktu z dzieckiem, jego skórą, ciepłem ciała. To samo czuje dziecko przy matce. Dzięki bezpośredniej bliskości, doskonale zna jej zapach, rytm serca i tembr głosu, który powoduje drgania ciała kiedy usta dziecka ssą pierś mamy. 

Oczywiście jest wiele alternatywnych sposobów na budowanie więzi – kontakt skóra do skóry, tulenie, noszenie dziecka, spędzanie z nim dużo czasu w bliskim kontakcie, czułe szepty, ale karmienie piersią jest wbrew pozorom najłatwiejszym i najbardziej fizjologicznym  z nich. Sprzyja bliskiemu kontaktowi fizycznemu co najmniej kilka razy w ciągu doby, co ma wpływ również na emocje matki i dziecka. Czasami matki nie dążą do wystymulowania laktacji, a podejmują wyłącznie próbę przystawienia do piersi, by być w fizycznej bliskości z adoptowanym dzieckiem.

Niemniej warto pamiętać o tym, że więź buduje się z dzieckiem na wiele różnych sposobów i nie tylko w okresie niemowlęcym. Możliwe jest to również w późniejszym okresie. Ponadto wypracowaną więź dobrze jest wzmacniać przez cały okres rodzicielstwa.

Wartość odżywcza pokarmu matki adopcyjnej

Adoptowane dzieci z uwagi na trudne doświadczenia, mogą mieć obniżoną odporność, a więc większą podatność na infekcje. Wczesna trauma może mieć bowiem długofalowy negatywny wpływ na układ odpornościowy. Ponadto jest większe prawdopodobieństwo, że niemowlęta, które przebywały w nieodpowiednich warunkach mogły być narażone na kontakt z patogenami. Z uwagi na właściwości mleka kobiecego, w tym składniki odpornościowe oraz czynniki wzrostu wpływające na poprawę zdrowia dzieci, mleko adopcyjnej matki może mieć szczególne znaczenie dla procesu zaaklimatyzowania się adoptowanego dziecka w nowym środowisku.

Badania wykazały, że skład mleka pochodzącego od matki, która wystymulowała laktację nie różnił się od składu mleka matki po okresie 10 dni po porodzie. Wynika z tego, że mleko matki adopcyjnej jest wartościowe i odpowiednie dla adoptowanego dziecka.

Poza żywieniowe aspekty karmienia piersią

Karmienie piersią, to nie tylko dostarczanie niemowlęciu pokarmu, ale szereg poza żywieniowych korzyści. Karmienie piersią uspokaja, zmniejsza się odczuwalność bólu, następuje stabilizacja poziomu glukozy, termoregulacja temperatury ciała, i inne. Występuje też intymna interakcja społeczna pomiędzy matką a dzieckiem.

Karmienie piersią powoduje też zmiany behawioralne i fizjologiczne. Wzrost poziomu oksytocyny wpływa na rozwój matczynej miłości. Natomiast prolaktyna oprócz udziału w produkcji mleka zmniejsza u matki reakcję na stres. 

Czynniki te mogą mieć wpływ na to, że matka będzie bardziej wrażliwa na dziecko. Prawdopodobnie również będzie dążyła do bliskiego z nim kontaktu. Te zmiany zachodzące u dziecka i matki pozytywnie oddziałują na funkcjonowanie adopcyjnej rodziny.

Doświadczenia mam adopcyjnych

Matki, które karmiły piersią adopcyjne dzieci twierdzą, że miało to pozytywny wpływ zarówno na dzieci, jak i na nie same. Bliski kontakt między matką a dzieckiem podczas karmienia wywoływał uczucie spokoju, przyjemności oraz wzajemnej akceptacji.  Pozytywny wpływ karmienia piersią na proces adopcji dziecka w nowej rodzinie zauważyli również specjaliści. Matki szybciej odpowiadają na potrzeby dzieci, częściej są z nimi w kontakcie wzrokowym, zwiększa się wrażliwość emocjonalna i u matek i u dzieci.  Warto zaznaczyć, że zbudowanie pozytywnej relacji z matką może prowadzić do rozwoju równie dobrej relacji z ojcem. Relacji zbudowanej na poczuciu bezpieczeństwa.

Mimo to, zanim podejmie się decyzję o karmieniu piersią adoptowanego dziecka dobrze jest, by matka adopcyjna odpowiedziała sobie na pytanie dlaczego jest to dla niej takie ważne. Karmienie piersią może przynieść wymienione w artykule korzyści poza żywieniowe i odżywcze. Jednakże nigdy nie będzie rekompensatą dla matki za to, że to nie ona urodziła dziecko.

Źródła:

 1. Co ma piernik do wiatraka”, Magdalena Modlibowska (www.poadopcji.plobecnie nieaktywna).
 2.  “Adopcja odczarowana”, Magdalena Modlibowska, Kwartalnik Laktacyjny 2/2014.
 3. “Mental health, attachment and breastfeeding: implications for adopted children and their mothers”, Karleen D Gribble, 2006, PubMed, doi: 10.1186/1746-4358-1-5  
 4. “The Protocols for Induced Lactation, A Guide for Maximizing Breastmilk Production”, Lenore Goldfarb, PhD, CCC, IBCLC, ALC and Jack Newman, MD, FRCPC.
 5. “Breastfeeding and Active Bonding Protects against Children’s Internalizing Behavior Problems”, Jianghong Liu, Patrick Leung and Amy Yang, Nutrients. 2014 Jan; 6(1): 76–89, doi: 10.3390/nu6010076. 
 6. “The importance of early bonding on the long-term mental health and resilience of children”, Robert Winston and Rebecca Chicot, London J Prim Care (Abingdon). 2016; 8(1): 12–14,  doi: 10.1080/17571472.2015.1133012. 
 7. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z pixabay.com

🎧 Jeśli wolisz słuchać niż czytać podcast na ten temat znajdziesz tu.

📌 Podcasty dostępne są również na: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasty.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.