Jak zostać Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego

Podstawę funkcjonowania banków mleka stanowią dawczynie pokarmu. Honorową Dawczynią może zostać każda zdrowa, nie posiadająca nałogów mama, która karmi dziecko swoim mlekiem i chce podzielić się nadmiarem. Współpraca odbywa się na zasadzie wolontariatu.

Weryfikacja potencjalnej Honorowej Dawczyni

Pierwszym etapem nawiązania współpracy jest kontakt z bankiem mleka i umówienie się na wizytę rejestracyjną i badania. W trakcie spotkania z doradcą laktacyjnym z każdą potencjalną dawczynią zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad dotyczący m.in.:

  • aktualnego stanu zdrowia,
  • występowania schorzeń przewlekłych,
  • przebytych chorób,
  • stosowanych leków,
  • stylu życia,
  • sposobu żywienia.

W trakcie wizyty rejestracyjnej zostaje pobrana próbka krwi do badań pod kątem chorób przenoszonych za pośrednictwem mleka (wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, wirusa CMV i HIV oraz kiły) oraz próbka mleka, która będzie poddana badaniom mikrobiologicznym.

Współpraca

Po weryfikacji badań i rejestracji każda kobieta zostaje poinstruowana przez doradcę laktacyjnego w zakresie zasad postępowania z odciągniętym pokarmem i sprzętem laktacyjnym. Dawczynie mogą odciągać pokarm w domu a następnie przechowywać zamrożony do czasu odbioru przez transport z banku mleka.

O tym, jak wygląda rekrutacja dawczyń i w jaki sposób oddaje się mleko opowiada mgr Matylda Czosnykowska – Łukacka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

Wykorzystanie mleka

Po znalezieniu się w banku, mleko jest poddawane procesowi pasteryzacji i dodatkowym badaniom takim jak np. analiza składu. Dopiero tak przygotowane mleko może zostać wykorzystane w oddziale noworodkowym macierzystego szpitala lub w innym szpitalu współpracującym z bankiem mleka.

Pokarm z banku mleka mogą zamówić jedynie placówki lecznicze na potrzeby najbardziej potrzebujących dzieci znajdujących się na oddziałach noworodkowych. Jest on wykorzystywany w pierwszych dniach życia do czasu unormowania laktacji u matki lub znacznie rzadziej do czasu poprawy stanu zdrowia i podjęcia decyzji o żywieniu mieszanką sztuczną, jeśli karmienie naturalne po wypisaniu dziecka do domu jest niemożliwe.

19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego.

mgr Olga Barbarska – dietetyk, związana z Uniwersytecką Pracownią Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją WUM, doktorantka w Zakładzie Biologii Medycznej WUM, wolontariuszka w Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Obrazek wyróżniający: zdjęcie udostępnione przez Uniwersytecką Pracownię Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.


🎧 Jeśli wolisz słuchać niż czytać podcast na ten temat znajdziesz tu.

📌 Podcasty dostępne są również na: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasty.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.