Czy można mieszać mleka?

Chciałabym poruszyć zjawisko, jakim jest mieszanie pokarmu mamy z mieszanką sztuczną. Do takiej sytuacji dochodzi dość często, gdy mama karmi dziecko w sposób mieszany, tj. mlekiem odciągniętym oraz modyfikowanym. Dzieje się tak zazwyczaj w niżej wymienionych przypadkach: Niedobór […]