Transport mleka w suchym lodzie

O tym jak transportować mleko kobiece pisałyśmy w ostatnim artykule. Jedną z wymienionych metod był SUCHY LÓD. Przybliżmy dziś jego definicję, instrukcję prawidłowej obsługi pakowania i transportu mleka kobiecego przy jego użyciu.

Definicja

Suchy lód to nic innego jak dwutlenek węgla (CO2) w postaci stałej (jest całkowicie naturalnym produktem). Uzyskuje się go poprzez rozprężanie ciekłego CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym. W wyniku tego procesu połowa ciekłego CO2 przechodzi w postać gazową, a druga połowa zamienia się w śnieg CO2. Powstały śnieg ubijany jest w wysokociśnieniowych prasach hydraulicznych lub wytłaczarkach formując bloki lub granulki suchego lodu.

Cechy suchego lodu:

 • bezzapachowy;
 • obojętny smak;
 • niepalny;
 • nietoksyczny;
 • temperatura -78,5 °C.

Sublimacja to przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin „suchy lód”. Ponadto, suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu.

Bezpieczeństwo

Przy pracy z suchym lodem zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację. Gaz ten jest ponad 1,5 krotnie cięższy od powietrza, tak więc opada w dół i ściele się w pobliżu ziemi lub podłogi. Możliwe jest nawet zbieranie się dwutlenku węgla na zewnątrz (w nisko położonych przestrzeniach i przy słabym wietrze). Należy na to zwrócić szczególną uwagę i w przypadku pracy z suchym lodem w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. Należy pamiętać, że 1 kg suchego lodu zamienia się w ok. 500 l gazowego dwutlenku węgla.

 • Ochrona skóry –  Temperatura suchego lodu to -78,5 °C. Każdy kontakt ze skórą prowadzi do poparzeń. Należy zawsze bezwzględnie używać rękawic ochronnych oraz chronić ubiorem pozostałe części ciała.
 • Ochrona oczu – Należy zawsze używać okularów ochronnych.
 • Nie wdychać – Należy unikać wdychania oparów dwutlenku węgla i zawsze używać maski ochronnej na twarz.
 • Nie połykać – Połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych.
 • Trzymać z daleka od dzieci – Suchy lód to nie zabawka. Nie wolno dopuszczać do pozostawienia suchego lodu w pobliżu dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Pamiętaj !!! Kupuj suchy lód w formie i rozmiarze odpowiednim do zastosowania. Nigdy nie piłuj bloków suchego lodu! Nigdy nie używaj młotka do rozdrabniania większych kawałków lodu!

W razie wypadku z suchym lodem należ niezwłocznie powiadomić personel medyczny/pogotowie ratunkowe.

Zastosowanie

Suchy lód jest stosowany w transporcie wszelkich substancji wymagających zapewnienia warunków chłodniczych: produktów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych czyli do przewozu żywność, szczepionek, preparatów krwiopochodnych itp. Wielką zaletą jest zachodzące zjawisko sublimacji, czyli brak efektów ubocznych w postaci np. wody powstałej z lodu wodnego. Dodatkowym aspektem jest zdolność do hamowania rozwoju bakterii i grzybów na powierzchni chłodzonego produktu (dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Zasady transportu

Nigdy nie należy umieszczać suchego lodu w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, butelkach, pojemnikach lub chłodziarkach. Suchy lód powinien być transportowany tylko i wyłącznie w odpowiednich do tego celu izolacyjnych pojemnikach. Sublimacja suchego lodu może doprowadzić do powstania nadciśnienia dwutlenku węgla i do eksplozji takiego pomieszczenia lub pojemnika. Dlatego też należy używać tylko pojemników przeznaczonych specjalnie do suchego lodu.

Nie zaleca się przewożenia suchego lodu w kabinie pasażerskiej samochodu. Większe ilości najlepiej przewozić w bagażniku, na przyczepie samochodu lub w części pojazdu szczelnie oddzielonej od kabiny pasażerskiej. Po otwarciu zamkniętej przestrzeni towarowej z zawartością suchego lodu należy wentylować to wnętrze przez około 5 minut, zanim się do niego wejdzie.

Mleko mamy w suchym lodzie

Chcąc bezpiecznie przetransportować zamrożony zapas swojego mleka, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Zamów odpowiednią ilość suchego lodu (ok. 1 kg suchego lodu na 1 litr mrożonego mleka).
 2. Dodatkowo zamów pusty boks – tak by pomieścić mrożonki wraz z suchym lodem.
 3. Przed przystąpieniem do pakowania, zabezpiecz siebie odpowiednim długim ubiorem, rękawiczkami, okularami i maską ochronną.
 4. Rozłóż (w boksach) suchy lód na trzy porcje.
 5. Jedną z nich wyłóż na dno styropianowego opakowania.
 6. Następnie ułóż połowę mrożonek.
 7. Ponownie ułóż warstwę suchego lodu.
 8. Dołóż drugą połowę mrożonek i zakryj je suchym lodem.
 9. Zamknij boks styropianową pokrywą.
 10. Dla bezpieczeństwa transportu całość opakowania owiń folią streczową.
 11. Tak zapakowane mleko powinno bez rozmrożenia wytrzymać transport do 3 dób.
Usuwanie odpadów

Nigdy nie wyrzucamy niezużytego suchego lodu do domowych śmietników, zsypów na śmieci, a także do zlewów, sedesów czy pisuarów. Ekstremalnie niska temperatura suchego lodu może spowodować uszkodzenia pojemników na odpady, zlewozmywaków czy połączeń rurowych.

Pozwólmy przejść resztkom suchego lodu w stan gazowy i ulecieć do atmosfery w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie nie może dojść do zbierania się fazy gazowej dwutlenku węgla.

MR

Źródła:

 1. „Suchy lód. Transport i bezpieczeństwo”, www.linde-gaz.pl
 2. „Bezpieczeństwo”, www.suchy-lod.com
 3. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji „Mlekiem Mamy”.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.