Odciąganie mleka matki – wytyczne Ministerstwa Zdrowia

Z punktu widzenia rozwoju niemowlęcia, mleko matki jest pełnowartościowym pokarmem. Jeśli kobieta decyduje się na powrót do pracy, istnieje możliwość podtrzymania naturalnego sposobu żywienia poprzez podawanie dziecku odciąganego pokarmu kobiecego. Z uwagi na wrażliwość mleka matki na czynniki fizyczne, zachodzi konieczność stosowania właściwych procedur podczas odciągania pokarmu, przechowywania i podgrzewania przed podaniem.

Wytyczne ministra zdrowia dotyczące higieny procesu odciągania, przechowywania i podawania dziecku pokarmu jego matki.

Wytyczne te nie stanowią wykładni prawnej. Aktualizacja: wrzesień 2013 r.

Odciąganie pokarmu w warunkach domowych

Przed odciąganiem pokarmu

Matka powinna dokładnie umyć ręce i paznokcie (pod ciepłą, bieżącą wodą, używając mydła). Nie ma natomiast konieczności, by myła piersi przed każdym odciąganiem (nie istnieją dowody naukowe potwierdzające potrzebę takiego postępowania). Wystarczy zwykła dbałość o higienę całego ciała i codzienne mycie się pod bieżącą wodą. Nie ma dowodów na konieczność wylewania pierwszych mililitrów pokarmu.

Dezynfekcja sprzętu do odciągania pokarmu

Jeżeli dziecko urodziło się o czasie (czyli w tzw. terminie), akcesoria i sprzęt do odciągania, przechowywania i podawania dziecku pokarmu należy dezynfekować:

  • w 1 miesiącu życia dziecka – przed każdym użyciem,
  • w 2 miesiącu życia dziecka – raz dziennie,
  • od 3 miesiąca życia dziecka – 2 do 3 razy w tygodniu.

Zalecenia dotyczące dezynfekcji są opisane poniżej. Jeżeli dziecko urodziło się przedwcześnie, należy używać akcesoriów jednorazowych lub przeznaczonych do ograniczonej liczby użyć. Jeśli jest to niemożliwe i matka używa akcesoriów wielorazowego użytku, za każdym razem powinny one być zdezynfekowane tuż przed użyciem. Zalecenia dotyczące dezynfekcji są opisane poniżej.

Zalecenia dotyczące dezynfekcji

Sprzęt i akcesoria do odciągania, przechowywania i podawania pokarmu dziecku po każdym stosowaniu trzeba rozłożyć na części i dokładnie umyć. Należy je myć ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń lub – jeśli pozwala na to producent sprzętu – w zmywarce w temperaturze 60°C. Następnie po dokładnym wypłukaniu, trzeba je także zdezynfekować, tzn. wyparzyć wrzątkiem lub w kuchence mikrofalowej (w torebce do wyparzania). Po wysuszeniu sprzęt do odciągania i podawania pokarmu dziecku powinien być przechowywany w czystych, wyparzonych i szczelnie zamykanych pojemnikach.

Miejsce odciągania pokarmu

Miejsce, w którym matka odciąga pokarm, powinno spełniać podstawowe normy sanitarne. Nie należy odciągać pokarmu w toalecie (WC) ani w miejscach, w których nie ma dostępu do bieżącej wody. Zaleca się odciąganie pokarmu w miejscu przebywania dziecka (jeżeli jest to możliwe).

UWAGA! Te zalecenia dotyczą wyłącznie podawania dziecku mleka własnej matki.

MR

Źródła:

  1. „Odciąganie i przechowywanie mleka matki”, www.mz.gov.pl
  2. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.