Odciąganie pokarmu – sposoby

ODCIĄGANIE POKARMU
Sposoby odciągania – w pigułce

W różnych sytuacjach, kiedy matka nie może karmić dziecka bezpośrednio z piersi, chcąc karmić dziecko naturalnie musi odciągać pokarm. Wyróżniamy dwa sposoby odciągania pokarmu:

Wybór sposobu odciągania zależy od rodzaju odciągania (pełne, częściowe) oraz potrzeby (odbarczenie piersi, odciągnięcie siary, odciągnięcie porcji mleka dla dziecka) i planowanej intensywności (sporadycznie, rzadko, często, stale).

Odciąganie ręczne

W ten sposób można odciągać pokarm sporadycznie, przez krótki okres czasu, jak również stosować do odciągania pełnego. Jednak w tym ostatnim przypadku odciąganie pokarmu przy pomocy rąk może okazać się zbyt pracochłonne i czasochłonne. Zazwyczaj w ten sposób odciąga się siarę lub używa do odciągania częściowego (np. odbarczenie piersi). Szczegóły na ten temat znajdziecie w kolejnym artykule.

Odciąganie mechaniczne

Pokarm można odciągnąć z piersi również za pomocą urządzeń zwanych laktatorami. Posiłkujemy się nimi zarówno do odciągania pełnego, jak i częściowego. Pamiętajmy jednak, aby z laktatora korzystać tylko wtedy, gdy istnieją sytuacje wymagające takiej interwencji. Przypominamy, że laktator powinien być dobrany indywidualnie dla każdej kobiety, która musi korzystać z niego uwzględniając potrzeby, częstotliwość odciągania oraz rozmiar piersi (ma to znaczenie dla doboru odpowiedniego lejka). Prawidłowo dopasowany laktator i umiejętne korzystanie z niego może zapobiec późniejszym problemom z laktacją. Poza tym odciąganie pokarmu przy pomocy urządzeń powinno odbywać się bezboleśnie i skutecznie.

Podział laktatorów

Laktatory, ze względu na sposób odciągania dzielimy na:

Charakterystykę laktatorów przedstawimy w odrębnych artykułach z podziałem na ich poszczególne rodzaje. Jeśli zapoznacie się z nimi, warto również zajrzeć do artykułów, w którym dokonałyśmy porównania laktatorów ręcznychelektrycznych z uwzględnieniem kryteriów mających wpływ na ich użytkowanie.

Źródła:

  1. “Warto Karmić Piersią” , Magdalena Nehrig-Gugulska.
  2. “Karmienie Piersią”, Ina May Gaskin.
  3. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.