O pojemnikach plastikowych – wywiad z ekspertem

tym artykule pisałyśmy o woreczkach i pojemnikach plastikowych do przechowywania mleka dla dziecka. W Zaradnej Mamie mogliście przeczytać, w czym można przechowywać mleko, gdy zabraknie woreczków lub pojemników dedykowanych do przechowywania pokarmu kobiecego.

Jak się okazuje pojemniki do magazynowania mleka wzbudzają wiele kontrowersji oraz budzą wciąż nowe pytania. Podobnie, jak różnorodna interpretacja oznaczeń znajdujących się na pojemnikach z tworzyw sztucznych.

W związku z tym Fundacja “Mlekiem Mamy” zwróciła się do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z prośbą o wyjaśnienie o co tak naprawdę w tych pojemnikach chodzi i jakie informacje kryją się pod niektórymi oznaczeniami. PKN przekazał nasze zapytanie do firmy J.S. Hamilton Poland S.A. z siedzibą  w Gdyni, której jedną z dziedzin działalności są właśnie badania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Zachęcamy do przeczytania informacji, które uzyskałyśmy od pana Adama Fotek, Eksperta ds. badań.

Normy dotyczące plastikowych elementów akcesoriów do żywienia niemowląt

Jakie są normy dotyczące plastikowych elementów akcesoriów do żywienia niemowląt (butelki do karmienia, butelki do laktatora, smoczki, itd.), mających styczność z mlekiem kobiecym, preparatami do żywienia niemowląt lub innymi pokarmami?

Czy wszystkie plastikowe akcesoria do karmienia dzieci nie zawierają bisfenolu A (BPA 0%)?

Pojemniki i opakowania do przechowywania żywności

Na początku chciałem zaznaczyć że wszystkie pojemniki i opakowania do przechowywania żywności muszą spełniać szereg wymagań prawnych. Najważniejsze jest Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wymienione rozporządzenie obowiązuje w Polsce od 7 lat w związku z tym wszystkie opakowania sprzedawane w sieciach handlowych, butikach sieciowych powinny je spełniać. Wątpliwości należy mieć w odniesieniu do wyrobów nieznanego pochodzenia, szczególnie sprowadzanych z Dalekiego Wschodu. Mam na myśli bazary, sklepy wszystko za X zł, internetowe zagraniczne portale aukcyjne.

Wszystkie pojemniki są badane z uwzględnieniem  rodzaju żywności, temperatury i czasu przechowywania. Standardowo badania pojemników obejmują każdy rodzaj żywności i to w długim czasie przechowywania. Z punktu widzenia biologicznego mleko matki, podobnie jak mleko innych ssaków (krowie, kozie itp.) jest normalnym produktem spożywczym. W związku z tym badania obejmują również jego przechowywanie. Oczywiście należy pamiętać, że nie są to pojemnik sterylne. Nie wiem czy są dostępne w wersji sterylnej.

Butelki do karmienia, butelki do laktatora, smoczki

Takie same wymagania dotyczą butelek do karmienia, butelek do laktatora.

Smoczki podlegają innym wymaganiom, gdyż nie są wykonane z tworzyw sztucznych.  Pojemników nie powinno się gotować, gdyż nie są do tego celu przeznaczone, natomiast można je sparzać wrzątkiem.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie pojemniki dla dzieci nie zawierają bisfenolu A i to niezależnie z jakiego są wykonane tworzywa (polipropylen, poliwęglan). Podstawę prawną stanowi tutaj Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 321/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ograniczenia stosowania Bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt.

Bisfenol A  – „Nie stosować do produkcji butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt”

Oznaczenia na pojemnikach

Jakie oznaczenia mają plastikowe pojemniki do przechowywania,  mrożenia żywności, w tym mleka kobiecego?

Zgodnie z artykułem 15 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. informację o tym że pojemnik nadaje się do przechowywania żywności umieszcza się na pojemniku lub na etykiecie. Przekazanie informacji najczęściej odbywa się w postaci tekstu na etykiecie np. pojemnik do przechowywania żywności. Jeżeli nie ma jakiś specjalnych ograniczeń, to nie dodaje się dodatkowych informacji.

Symbol PP-5

Matki używające do mrożenia pokarmu różnych opakowań zastępujących pojemniki dedykowane, używają argumentu, że np. pojemnik na mocz ma oznaczenie PP-5, podobnie jak opakowania do żywności, czyli jest bezpieczny.  

Jakie jest zatem odniesienie polskich norm do symboli: PET1, HDPE2, PVC3, LDPE4, PP5, PS6, Inne7?

Wymienione przez Państwa oznaczenia dotyczą oznakowania tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu.

Podstawę tego znakowania stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Oznakowanie to nie ma żadnego związku z pojemnikami do żywności lub wyrobami dla dzieci. Równie dobrze mogą to być tworzywa sztuczne pochodzące z przemysłu samochodowego lub budowlanego.

Czyli oznaczenie PP-5 na pojemniku nie oznacza bezpiecznego przechowywania żywności, tylko bezpieczny recykling bez szkody dla środowiska?

Właśnie tak.

Chciałem wyraźnie podkreślić że najlepszym sposobem zapewnienia bezpiecznego karmienia i przechowywania żywności dla niemowląt i dzieci, w tym mleka matki, jest kupowanie pojemników i wyrobów w sprawdzonych sklepach. Produkty powinny być wyraźnie oznakowane w języku polskim.  

Prawo dotyczące opakowań do żywności jest tworzone na poziomie UE i jest efektem kilkudziesięciu lat pracy, w związku z tym przebadane opakowania są naprawdę bezpieczne.

Pojemniki na mocz i kał

Z jakiego rodzaju plastiku są wykonane pojemniki na mocz, kał, itp. (sterylne i niesterylne)? Jakie jest przeznaczenie takiego plastiku?

W tej sprawie konieczny jest kontakt z  Zakładem Wyrobów Medycznych w Narodowym Instytucie Leków.

Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać oficjalne stanowisko w sprawie pojemników na mocz i będziemy mogły je opublikować, by rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 

Dziękujemy firmie J.S. Hamilton Poland S.A. za podjęcie współpracy z Fundacją “Mlekiem Mamy” i pomoc w interpretacji oznakowań opakowań plastikowych przeznaczonych do przechowywania żywności. Szczególne podziękowania składamy panu Adamowi Fotek, Ekspertowi ds. Badań, który cierpliwie odpowiadał na nasze liczne pytania.

Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji „Mlekiem Mamy”.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.