Jak złożyć skargę???

CZY DAM RADĘ?

Jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony zdrowia (tu: karmienia dziecka piersią lub odciągniętym pokarmem) nie zostało zrealizowane w sposób zadowalający lub doszło do rażących zaniedbań… Jeśli czujesz, że masz powód… Możesz złożyć skargę na pracownika służby zdrowia lub zakład opieki zdrowotnej. Może to być dla Ciebie trudne. Jeśli nie dasz rady od razu, to  może za jakiś czas będzie łatwiej? Z drugiej strony, „na gorąco” łatwiej jest odtworzyć wydarzenia, przeprowadzone rozmowy, skompletować dokumentację medyczną (kserokopie). Dobrze mieć wsparcie osób bliskich oraz znaleźć instytucje czy organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami zapewniają pomoc w takich sytuacjach.

PRZYGOTUJ SKARGĘ
JAK?

Skargę można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli zachowany jest tryb pisemny, wówczas również należy zadbać o potwierdzenie przyjęcia/złożenia skargi.

Skargę można złożyć/dostarczyć na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie placówki / instytucji służby zdrowia lub innej / oddziału NFZ lub jego delegaturze,
 • wysłać pocztą na adres siedziby świadczeniodawcy / instytucji nadrzędnej / innej instytucji,
 • wysłać faksem,
 • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, dane te będą musiały zostać uzupełnione zanim zostanie nadany bieg sprawie).

Skuteczność skargi gwarantuje zachowanie odpowiedniej jej formy i procedur. Skargę można złożyć na pracownika służby zdrowia, zakład opieki zdrowotnej lub oddział NFZ. W zależności od przedmiotu skargi, różny może być jej adresat. Każda placówka służby zdrowia funkcjonująca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego powinna w ogólnodostępnym, widocznym miejscu umieścić informację o terminach i miejscu, gdzie można zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

CO?

Skarga powinna zawierać nw. dane:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy / pracownika, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia (kiedy, gdzie, jak, kto, co się wydarzyło?)
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Wzór skargi opracowany przez „Pełną piersią” (2015 rok): skarga-personel-med

ZŁÓŻ SKARGĘ / WNIOSEK / POZEW
GDZIE?
 • w przypadku niewłaściwego zachowania personelu medycznego – u przełożonego (kierownik przychodni, ordynator oddziału, dyrektor szpitala);
 • u Rzecznika Praw Pacjenta działającego na terenie przychodni lub szpitala – np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa), ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn.-pt. w godz. 9.00-21.00;
 • w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia (adres do korespondencji: ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa, telefon: (22) 53-00-383, (22) 53-00-386, fax: (22) 53-00-394);
 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego”;
 • droga sądowa – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych / okręgowych właściwych miejscowo;
 • droga sądowa z powództwem cywilnym, domagając się stosownego odszkodowania. Pozew należy skierować przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, który ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.
CZEKAJ NA INFORMACJĘ

Możesz zostać poproszona o dodatkowe wyjaśnienia bądź zostaniesz poinformowana o sposobie załatwienia skargi.

Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji „Mlekiem Mamy”.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (Akademii Noszenia Dzieci). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka, którą można spotkać i otrzymać bezpośrednie wsparcie w Warszawie – Wesołej. Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700