Rola położnej w laktacji

W 2011 roku w  kwietniu na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia został wprowadzony w życie Standard opieki okołoporodowej, który określa standardy postępowania i procedury medyczne obowiązujące w opiece nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Istotnym […]