Karmienie piersią inaczej nie odbywa się na żądanie – mit

na żądanie

Czy karmienie piersią inaczej faktycznie nie odbywa się na żądanie? Wróćmy chwilę do czasów, kiedy opracowano jeden z pierwszych preparatów do żywienia niemowląt na bazie mleka krowiego, tzw. mączkę Nestlé. Umożliwiła ona zastąpienie pokarmu naturalnego całkowicie sztucznym, bez wyraźnych deficytów żywieniowych. Preparat ten zawierał w składzie m.in. mąkę pszenną, a więc był syty i bardziej kaloryczny od mleka matki. Tym preparatem należało karmić zgodnie z harmonogramem, co 3 godziny. Poza tym syte dziecko rzadziej domagało się pokarmu między ustalonymi godzinami karmienia. Dlatego uznano ten sposób podawania pokarmu za odpowiedni.

Karmienie na żądanie

Obecnie większość pracowników ochrony zdrowia zaleca karmienie na żądanie. Jednak w niektórych ośrodkach stare zalecenia podaje się mamom karmiącym sztucznie do dziś. Analogicznie podaje się podobne zalecenia w przypadku karmienia piersią inaczej, w myśl zasady „butelką karmi się dziecko co trzy godziny”. Jest to błędne myślenie zarówno w przypadku karmienia sztucznego, jak i odciągniętym mlekiem.

Karmienie na żądanie uczy dziecko uczucia głodu i sytości, a ta umiejętność kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe na przyszłość. Aby karmienie butelką na żądanie (bez względu na rodzaj pokarmu) powiodło się ważna jest odpowiednia technika. Przeczytajcie o niej w tym artykule, aby uniknąć między innymi przekarmienia.

Karmienie piersią w sposób responsywny, czyli na żądanie, zalecają m.in. WHO, UNICEF. Pomaga ono nie tylko zaspokoić na wystarczającym poziomie potrzeby żywieniowe dziecka, jak również zapewnia właściwą pielęgnację, odpoczynek, komfort oraz pomaga matce budować więź z dzieckiem.

Eksperci zalecają, aby karmienie butelką przebiegało w sposób zbliżony do karmienia piersią, a więc również responsywnie. Takie karmienie jest dla matek łatwiejsze, pomaga im interpretować sygnały niemowląt, a przede wszystkim odpowiadać na potrzeby dzieci.

Co 3 godziny?

Należy zaznaczyć, że zalecane obecnie przez personel medyczny karmienie mlekiem mamy co 3 godziny lub 8-10 razy w ciągu doby należy traktować jako niezbędne minimum. Jest to szczególnie ważne w przypadku noworodków, ponieważ zbyt mała ilość mleka podana dziecku może spowodować odwodnienie lub wpłynąć na wzrost poziomu bilirubiny.  

Ile mleka je dziecko?

Jaka ilość mleka jest odpowiednia dla dziecka? Dzieci mają różne potrzeby kaloryczne. Trzeba pamiętać, aby na ilość spożytego mleka patrzeć w skali całej doby, a nie przez pryzmat jednego karmienia. Czasami dzieci jedzą częściej, a niekiedy przerwy między karmieniami są różne. Ilości wypitego mleka podczas jednej sesji również mogą być różnorodne. Dlatego tak ważne jest, aby karmiąc butelką robić to na żądanie dziecka.

Karmienie a bliskość

Karmienie butelką na żądanie w bliskim kontakcie z dzieckiem pomaga zbudować bliską, pełną miłości więź. Ponadto daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Przeczytajcie o karmieniu butelką i więzi.

Źródła:

  1. Responsive feeding: Supporting close and loving relationships, UNICEF, 2016.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.