Dziesiąty miesiąc życia dziecka

W 10 miesiącu życia dziecko potrafi już swobodnie wykonywać bardziej złożone „plany motoryczne”. Na przykład chcąc wstać, szybko podniesie się z położenia na brzuchu do pozycji czworacznej i podciągnie się przy np. meblach do pozycji stojącej. Jeśli będzie znajdowało się w sporej odległości od przedmiotu, przy którym chce wstać, sprawnie przeczworakuje w jego kierunku, a następnie wstanie.

Swobodnie obraca również górną częścią tułowia, dzięki czemu może rozglądać się dookoła i planować swoje następne „cele do zbadania”. Potrafi już sprawnie wspinać się po schodach oraz dostosowywać swoją pozycję i umiejętności do potrzeb „wykonania zadania”, które sobie obrało. Nie potrafi jeszcze sprawne schodzić ze schodów. Czasami wykazuje strach przed wykonaniem trudnej i niebezpiecznej, jego zdaniem czynności. Dodatkowo często próbuje wchodzić do dużych pojemników i z nich wychodzić. Lubi też wspinać się na wszystko, co znajduje się z jego zasięgu, a następnie z nich schodzić. Robi to już dość płynnie i bezpiecznie, poprzez odwrócenie się tyłem do krawędzi i powolne zejście z pozycji czworaczej do pozycji stojącej.

Zabawy

Niemowlę zaczyna wyrzucać z rozmachem różne przedmioty (a nie tylko je upuszcza), przy czym wielką radość sprawia mu hałas i możliwość panowania nad przedmiotem. Podczas stania ciężar opiera się już głównie na nogach, co umożliwia dziecku swobodniej bawić się w tej pozycji i sprawniej przemieszczać się wzdłuż mebli. Potrafi też bez problemu schylić się po zabawkę, którą wyrzuciło, lub która spadła i z powrotem przejść do pozycji stojącej, a sięgając po zabawkę znajdującą się dalej. Potrafi przenieść ciężar ciała na jedną nogę, by móc bardziej się wyciągnąć i dosięgnąć celu.

Trzymane za ręce przez rodziców próbuje postawić kilka kroków do przodu. Niektóre dzieci potrafią już dość sprawnie przemieszczać się do przodu pchając jakiś przedmiot przed sobą, np. krzesło.

Lepsza komunikacja

Dziecko zna już pierwsze podstawowe pojęcia, które mu się stale powtarza. Kiedy zostaje zapytane o znany mu przedmiot lub osobę, odwraca swą głowę, aby go odnaleźć. Szybko jednak jeszcze zapomina, o co było pytane. Pokazuje palcem wskazującym różne przedmioty, które chciałoby zobaczyć, lub dostać, oraz używa go do zbadania jakiegoś otworu, np. kontaktu, dziurki po śrubce, czy szczelinie w drzwiach. Bardzo częstą zabawą na tym etapie jest wyrzucanie zabawek z pojemnika i ponowne wkładanie. Inna zabawa to naśladowanie rodziców, np. w wycieraniu stolika, przy którym siedzi lub stoi dziecko. W tym miesiącu następuje również duże nasilenie zainteresowania przedmiotami, których używają dorośli. Dlatego też dziecko chętnie bawi się łyżką, garnkami, miską czy domaga się pilota od telewizora lub komórki.

Maluch nieśmiało zaczyna interesować się osobami trzecimi. Uważnie je obserwuje i pokazuje przez to, że wzrasta jego uwaga i zdolność do koncentracji. Powoli zaczyna rozumieć czynności, które wykonują dorośli.

Konsultacja:

Mgr Iwona Marcinkowska – fizjoterapeuta, Terapeuta metody NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby, PNF, Kinesjotapingu, masażu Shantala, Ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne, hipoteriapii, Wrocław

MR

Źródła:

   1. Znaczenie właściwej pielęgnacji noworodka i niemowlęcia w aspekcie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego”, praca dyplomowa, autor Małgorzata Penińska, promotor Monika Przestrzelska.
   2. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne”, Mary E. Muscari.
   3. Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla medycznych studiów zawodowych położnych”, Tadeusz Pisarski.
   4. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

🎧 Jeśli wolisz słuchać niż czytać podcast na ten temat znajdziesz tu.

📌 Podcasty dostępne są również na: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasty.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.