Czy można mieszać ciepłe z zimnym mlekiem mamy?

zimne z ciepłym

Czy zmieszane mleko ciepłe z zimnym zepsuje się? Czy trzeba czekać, aż ciepłe mleko wystygnie, aby dolać je do zimnego, wcześniej odciągniętego mleka? Na takie pytania matki karmiące wyłącznie odciągniętym mlekiem zazwyczaj słyszą, że tak. Czy jest to jednak właściwa odpowiedź?

Ciepłe z zimnym

Nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących mleka kobiecego. Mleko kobiece zazwyczaj traktowane jest jak żywność. Postępowanie z mlekiem mamy jest zatem oparte na ogólnym podejściu do innych produktów typu przetworzone produkty mleczne lub surowe mięso. Przez wiele lat naukowcy nie zajmowali się tym tematem. Stosowanie się do ogólnych zaleceń dotyczących żywności może prowadzić do marnowania cennego mleka kobiecego.

Najnowsze badania

Nie takie najnowsze, bo już z 2017 roku, badania Akademii Medycyny Karmienia Piersią (ABM) dowodzą, że można mieszać ciepłe mleko z zimnym, a nawet odciągnięte i zebrane w ciągu 24 godzin. Podanie takiego mleka nie zagraża zdrowiu dziecka. 

Na podstawie wspomnianych badań Amerykańska Akademia Pediatrii zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące łączenia ciepłego z zimnym mlekiem.

Autorytety medyczne potwierdzają zatem, że mleko matki jest substancją biologicznie czynną. Dzięki swoim właściwościom, między innymi przeciwbakteryjnym, żywym komórkom mleko zasadniczo różni się od jakiejkolwiek żywności i może być traktowane zupełnie inaczej. 

Odciągnięte mleko zachowuje swoją wartość odżywczą i zniechęca do rozwoju bakterii, gdy jest przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce. Świeże mleko prawdopodobnie ma lepsze właściwości biologiczne niż zamrożone. 

Łączenie mleka może być korzystne!

Niektóre badania szczegółowo opisują też korzyści wynikające z łączenia mleka w ciągu doby. W jednym z nich wzięło udział 19 matek, które robiły dobową zbiórkę odciągniętego mleka dla swoich dzieci. W wyznaczone dni matki wlewały mleko do zbiorczej, sterylnej butelki o pojemności 1 litra, a w inne – mleko z każdej sesji przechowywały w oddzielnym sterylnym pojemniku o pojemności 120 ml. 

Próbki mleka badano pod kątem kolonizacji bakterii, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów.

Okazało się, że w butelce ze zbiorczym mlekiem była mniejsza zmienność kaloryczności i wartości odżywczych w porównaniu do pojedynczych próbek. Gęstość kaloryczna różniła się aż o 29%. 

Liczba bakterii w mleku również była bardzo zmienna i wahała się od 0 do ponad 100.000 kolonii/ml. Wysoka liczba bakterii (>100.000 kolonii/ml) wystąpiła w 14,7% (31 z 211) pojedynczych próbek w porównaniu z 8,6% (3 z 35) próbek zbiorczych.

Naukowcy doszli do wniosku, że 24. godzinne gromadzenie mleka kobiecego zmniejsza zmienność składników odżywczych i kalorii bez zwiększania liczby bakterii. [3]

Odkrycie to może mieć znaczenie na przykład w przypadku żywienia wcześniaków. Mleko zlane do jednego pojemnika zapewni bowiem równomierne rozłożenie wartości kalorycznych. Zmniejszyć się również może ryzyko zakażenia i bakterii, które powstają w wielu pojemnikach.

Różne opcje – masz wybór

Pomimo nowych informacji mamy karmiące wyłącznie odciągniętym mlekiem przechowują je  w różny sposób. Każda z nich dobiera opcję wygodną dla niej samej. Jedne przechowują mleko w tradycyjny sposób, tj. każdą porcję odciągniętego mleka w osobnym pojemniku. Inne matki odciągnięte mleko, chłodzą i przelewają je do naczynia zbiorczego. A są i takie, które łączą mleko z różnych sesji bez uprzedniego schłodzenia.

Zalecenia a praktyka

Wiele dostępnych zaleceń nie jest opartych na wiedzy medycznej, a na praktyce.

Zaleca się zatem, aby matki:

 • dbały o higienę laktatorów i akcesoriów,
 • myły ręce,
 • używały czystych lub nowych pojemników,
 • minimalizowały transfery mleka, aby nie marnować tłuszczu i kalorii,
 • odciągały mleko bezpośrednio do pojemników, w których będzie przechowywane,
 • stosowały pojemniki plastikowe lub szklane odpowiednie do przechowywania mleka,
 • rozważyły zbieranie mleka z 24 godzin, co może pomóc wyrównać zmienność składników odżywczych spowodowaną m.in. porą odciągania mleka lub sposobem opróżniania piersi (np. niedostatecznie).

Przedstawione badania prawdopodobnie przyczynią się do tego, że karmienie wyłącznie odciągniętym mlekiem będzie dla rodziców mniej kłopotliwe, a bardziej satysfakcjonujące.

O przechowywaniu mleka dowiecie się z tego artykułu.

Źródła:

 1. American Academy of Pediatrics, Frequently Asked Questions, https://www.aap.org/
 2. Correction to: ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage Information for Home Use for Full-Term Infants, Revised 2017, by Eglash A, Simon L, and The Academy of Breastfeeding Medicine Breastfeed Med 2017;12(7):390-39 DOI: 10.1089/bfm.2017.29047.aje.correx https://www.liebertpub.com/
 3. “Pooling expressed breastmilk to provide a consistent feeding composition for premature infants”, Lisa M Stellwagen, Yvonne E Vaucher, Christina S Chan, Taylor D Montminy, Jae H Kim, Affiliations expand, PMID: 23039396, DOI: 10.1089/bfm.2012.0007 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23039396/
 4. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji Mlekiem Mamy.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (Akademii Noszenia Dzieci). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka, którą można spotkać i otrzymać bezpośrednie wsparcie w Warszawie – Wesołej. Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700