Raport – matka karmiąca w szpitalu

Karmienie piersią w szpitalu wygląda bardzo zróżnicowanie, różnorodnie jest wspierane (zasoby ludzkie i sprzętowe) oraz oceniane (zarówno pozytywne jak i negatywne komentarze, otwarta krytyka). Matki przebywające w szpitalach ze swoimi dziećmi po porodzie lub w czasie ich hospitalizacji […]

Matka KPI w szpitalu

O tym jakie prawa ma mały pacjent i jego opiekun podczas hospitalizacji pisaliśmy w dwóch poprzednich artykułach. Jadnak jakie warunki pobytu ma matka karmiąca? Czy może liczyć na osobny pokój? Czy są wyznaczone miejsca do odciągania i przechowywania pokarmu? […]