Kiedy matki sięgają po laktator?

CO TO JEST KPI?

W artykule pt. Odciąganie pokarmu – kiedy? zostały opisane podstawowe zalecenia w kierunku odciągania pokarmu i karmienia niemowląt w inny sposób niż bezpośrednio piersią oraz sytuacje, które niekiedy tego wymagają.

Karmienie piersią inaczej może być stosowane:

 • do momentu usunięcia przeszkody  utrudniającej karmienie bezpośrednio z piersi,
 • trwale z przyczyn uniemożliwiających karmienie piersią,
 • trwale z powodu nieustalenia źródła niepowodzenia w karmieniu piersią, braku specjalistycznej pomocy lub wsparcia.

Nie można zakładać z góry, że jak np. dziecko może urodzić się przedwcześnie, to będzie konieczne odciąganie pokarmu, bo zdarzają się takie dzieci, które pomimo wcześniactwa doskonale sobie radzą ze ssaniem piersi. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

W tym artykule wymienimy sytuacje, w których może okazać się niezbędne odciąganie mleka (czasowe lub trwałe) i karmienie w inny sposób, w zależności od zdiagnozowanych problemów u dziecka, mamy oraz innych okoliczności, w tym szczególnych. Albo przypadki, kiedy matki po prostu sięgają po laktator, bo mają taką potrzebę, albo wydaje im się to najlepszą opcją dla nich, czy dziecka.

Problemy dziecka

Okoliczności (czasowe lub stałe), w jakich dziecko nie będzie mogło być karmione bezpośrednio piersią lub może to być utrudnione. Szybka diagnostyka i interwencja medyczna mogą uczynić laktator zbędnym urządzeniem.

 • Asymetria ciała
 • Atrezja przełyku (i inne, np. przetoka przełykowo – tchawicza)
 • Hipotrofia wewnątrzmaciczna
 • Karmienie przez sondę
 • Krótkie wędzidełko
 • Odmowa / brak umiejętności ssania piersi
 • Płytkie lub zbyt słabe ssanie
 • Podniebienie gotyckie
 • Refluks żołądkowo – przełykowy
 • Rozszczep wargi i podniebienia
 • Skoki rozwojowe niemowląt
 • Wady genetyczne (np. zespół Downa)
 • Wady serca (np. HLHS)
 • Wcześniactwo (jako sytuacja szczególna)
 • Wielowadzie (np. zespół Charge)
 • Wodogłowie
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Żółtaczka (nasilona).
Problemy mamy

Okoliczności, które mają związek z karmieniem piersią (inaczej), albo mogą być przyczyną niepowodzeń w karmieniu piersią.

 • Baby Blues
 • Ból piersi podczas karmienia
 • Choroby tarczycy (nieleczone)
 • Depresja poporodowa, inne zaburzenia psychiczne
 • D-mer
 • Emocjonalna niechęć do karmienia piersią
 • Hipoplazja piersi
 • Insulinooporność
 • Leki przeciwwskazane w czasie karmienia piersią
 • Nadprodukcja pokarmu
 • Nawał mleczny
 • Niepłodność
 • Obrzęk piersi i zastój pokarmu
 • PCOS – zespół policystycznych jajników
 • Rak piersi
 • Szybki wypływ pokarmu
 • Trudne brodawki (około 0,5% matek wg doświadczeń doradczyń laktacyjnych)
 • Uszkodzenia, rany brodawek
 • Zapalenie piersi
 • Zespół Polanda.
Sytuacje szczególne

Czasami zaistnieją sytuacje szczególne, które są przyczyną odciągania pokarmu albo odciąganie jest konieczne, aby osiągnąć zamierzony cel lub wesprzeć laktację.

 • Adopcja
 • Badania naukowe – udział w nich
 • Biżuteria z mleka kobiecego
 • Honorowe dawstwo mleka kobiecego
 • Karmienie w tandemie
 • Kolejna ciąża
 • Kosmetyki z mleka
 • Mleko do celów spożywczych
 • Mleko jako lek
 • Odciąganie mleka na zapas
 • Odciąganie mleka po stracie
 • Relaktacja
 • Rozłąka mamy i dziecka
 • Świadomy wybór matki
 • Wcześniactwo
 • Wieloraczki.
Sytuacje inne

To inne sytuacje, które mogą wymagać czasowego odciągania pokarmu. Zazwyczaj matki karmią dzieci piersią, a odciągają pokarm tylko w określonych przypadkach.

 • Badania diagnostyczne (z użyciem izotopów)
 • Choroba matki lub dziecka
 • Pobyt  w szpitalu (dziecka lub matki)
 • Powrót do pracy, na uczelnię / dziecko pod opieką innej osoby (np. żłobek)
 • Przyjmowanie leków
 • Wyjazd bez dziecka
 • Wyjście z domu bez dziecka.

Poszczególne przypadki zostaną opisane w kolejnych artykułach.

Konsultacja: Małgorzata Szmygin CDL, CEO Szkoła Rodzenia „Nowe Życie” Szczecin.

Obrazek wyróżniający: Joanna Barańska.